Zakelijke klanten kunnen nu 100% financiering aanvragen bij ABN AMRO voor het verduurzamen van hun gebouwen

Per augustus 2017 is het mogelijk voor zakelijke klanten om het verduurzamen van hun gebouwen te laten doen met een 100% financiering. De aanzet is gegeven door de ABN AMRO die deze financiering beschikbaar stelt voor haar zakelijke klanten. Als eerste grootbank die dit aanbiedt in Nederland wilt de ABN AMRO actief bijdragen aan het verduurzamingsproces van gebouwen.

Klimaatveranderingen en de uitdagingen voor Nederland

De wereld staat de komende periode voor een heleboel uitdagingen als het gaat om klimaatverandering. Nederland is daar ook géén uitzondering in. De uitdaging is ook groot voor Nederland. Het blijkt dat 40% procent van de Nederlandse CO-2 uitstoot met name door de gebouwde omgeving in Nederland komt. Uit cijfers blijkt overigens dat de ABN AMRO 10% van het totaal aantal vierkante meters van de gebouwde omgeving in Nederland financiert. Dit is het equivalent van het totaalbedrag van 185 miljard euro aan uitstaande leningen op de leningenbalans. Dit is 47% van het balanstotaal. De bank kan samen met haar klanten veel invloed hebben ten aanzien van het reduceren van de uitstoot van CO-2. Er worden steeds meer mogelijkheden ontwikkeld om bij te dragen aan de reductie. ABN AMRO helpt zo haar klanten dus op deze manier om hun gebouwen te verduurzamen.

Deze mogelijkheid geeft de zakelijke klanten uit alle sectoren om over te gaan tot verduurzaming van hun gebouwen. De financiële obstakels worden uit de weg geholpen door de klanten te faciliteren met deze 100% regeling. De gebouwen kunnen energiezuiniger gemaakt worden. Op naar een groener Nederland!

Verduurzamen van gebouwen heeft voordelen

Onroerend goed verduurzamen heeft voordelen voor de eigenaren. De energierekening neemt aanzienlijk af en er ontstaat ook een veel comfortabelere werkklimaat. Bovendien worden de gebouwen die verduurzaamd worden , gelijk ook toekomstbestendig. Ze leveren veel lagere risico’s en het rendement wordt zeker ook beter. Vanaf 2023 is de norm voor verhuurde kantoren energielabel C. Dat is aangeven als te zijn het begin punt. Het Energieakkoord aan de andere kant heeft een ambitieus prognose om alle onroerend goed in Nederland in 2030 op energielabel A te krijgen. Dat is als Nederland in lijn wilt zijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

Dit is niet het eerste initiatief voor verduurzaming dat is genomen door ABN AMRO. Eerder hebben ze ook een mogelijkheid geschapen voor de verduurzaming van commercieel vastgoed. In 2016 werd er voor de klanten van ABN AMRO een pot inhoudende 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van hun commercieel onroerend goed. Mede door het beschikbaar stellen steeg het aandeel van het commercieel vastgoed met label A in de zakelijke vastgoed portefeuille. Het aandeel steeg van 1% naar 13%. Een heel goede aanzet dus!

Goedkoopsteenergie.com houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie. U kunt zeker ook  de energievergelijker op de site gebruiken om zeker te zijn van uw voordeel. Wilt u overstappen? Op de website wordt u stap voor stap begeleidt zodat u een vlekkeloze ‘switch’ maakt. Wees wijs en vergelijk!

 

Plaats een reactie