Woningcorporaties zullen CO2-neutrale woningen hebben dankzij Servicebedrijven Essent

Uiterlijk 2050 moeten de woningen van Nederlandse woningcorporaties CO2-neutraal zijn. Het gaat in deze om ruim twee miljoen woningen die tegen die tijd vrij moeten zijn van het CO2 -gebruik. Men heeft een ruim aantal jaren uitgetrokken om deze transitie goed af te ronden. Het lijkt ruimschoots tijd, maar dat is verreweg niet het geval. Er moet heel veel bewogen worden en dat neemt veel tijd in beslag. Volgens de Koepelorganisatie AEDES hebben de corporaties een bedrag van 108 miljoen euro als budget geplaatst om de woningen CO2-vrij te maken.

Servicebedrijven Essent helpen met CO2-vrij maken woningen

Om zo een groot project aan te pakken moet er een gedegen voorbereiding zijn. De aanpak van dit verduurzamingsvraagstuk moet goed zijn. Daarom hebben de service bedrijven van Essent een pragmatische aanpak ontwikkeld die zeker een bijdrage levert aan het verlichten van dit vraagstuk. Men start met de integratie van de MJOP. Deze helpt bij het beantwoorden van bepaalde uitdagingen. Een structurele aanpak is gewenst om dit vraagstuk goed an te pakken en de servicebedrijven zullen goed daarop kunnen inspelen. Essent maakt zich byzonder sterk om dit goed van de grond te krijgen. Het past in de ambitie van Essent om een voortrekker te zijn tijdens het verduurzamingsproces van de bebouwde kom. Het werk van de servicebedrijven zal dus goed ondersteund worden.

Overheidsbeleid niet helemaal duidelijk

De overheid heeft tot heden nog geen duidelijk plan op papier om de corporaties aan te geven hoe ze te werk moten/mogen gaan tijdens het proces. Beleid is nodig, omdat men dan toekomstgericht kan werken aan het verduurzamen van de corporatie woningen. Essent wilt het voorbeeld geven en heeft daarom tijdensde Vabi Ortec Corporatiedag (31 mei 2018) het concept WoonEffect gelanceerd. Het bedrijf GAES deed dat namens de servicebedrijven van Essent. Wat is de bedoeling van dit concept? Dit concept is bedoeld om de corporaties een leidraad te geven die ze kunnen volgen bij het verduurzamen van de woningen.  Deze stappen kunnen zij dan in combinatie gebruiken met hun eigen werkprocessen. Dit is de toegang waarop woningcorporaties al een tijdje wachten om op hun manier ook een bijdrage te leveren. Essent geeft onderstening middels de servivebedrijven.

Verduurzamen woningen helpt Nederland met uitstoot CO2

Het verduurzamingsproces is van belang voor Nederland en hoe meer woningen door dit proces heen lopen des te minder de uitstoot van CO2. Essent en de servicebedrijven helpen de woningcorporaties op weg. Er wordt onder andere hulp geboden bij het maken van duurzame keuzes en planningen. Daarnaast bieden ze natuurlijk ook energiezuinige ketels, zonnepanelen en isolatie. De serviceberijven van Essent nemen dus en pro-actieve houding tijdens de verduurzaming. Huurders van corporatiewoningen kunnen nu dus ook comfortabeler, groener en goedkoper leven. De aanpak is gewenst en welkom volgens de Overheid.

 

Plaats een reactie