Windenergie in de lift: Provincie Groningen verleent vergunning voor het plaatsen van vijf windparken

Windenergie doet het ook goed als duurzame bron van energie. Steeds meer provincies werken mee aan het plaatsen van windturbines. Recent heeft de provincie Groningen een omgevingsvergunning verleend voor de opzet van vijf windparken. De bouw van deze windparken is met deze stap dichterbij realisatie. Men heeft in planning om drie winparken neer te zetten rondom Delfzijl; Oosterhorn, Geefsweer , Delfzijl Uitbreiding Zuid. De twee andere windparken komen te liggen in het gebied rondom de Eemshaven; Oostpolder en Oostpolderdijk. Volgens de berekeningen moeten de vijf windparken samen goed zijn voor 300 megawatt groene stroom. Dat is een stap in de goede richting. De provincie heeft afgeproken met het Rijk om tegen het jaar 2020 de nodige 855,5 megawatt groene stroom dat nodig is te produceren.

 Ontwikkelingen in de gebieden van vestiging windparken

De bouw van de windparken zal zonder twijfel veranderingen met zich meebrengen in de gebieden. Men heeft dus ook eraan gedacht dit op te vangen. Er moeten investeringen gedaan worden in de gebieden aangezien er aangrijpende veranderingen zullen plaatsvinden. En om de goede rust te bewaren is het goed om de omgeving ook een beetje te herinrichten. Men heeft dus besloten dat voor alle windparken die worden opgezet een gebiedsfonds moet komen. Deze fondsen worden opgezet met de bedoeling dat de ontwikkelaars geld storten ten behoeve van de omgeving.

Volgens planning is het  ook zo dat er binnen het windpark Oostpolder twee dorpsmolens worden ontwikkeld. De financiering hiervan komt deels vanuit het provinciaal Revolverend Fonds. Daardoor betstaat de mogelijkheid voor omwonenden om financieel te participeren zonder een voorafgaande investering. Deze methode is uniek voor Nederland. Het is toegezegd dat de organisatie die achter Geefsweer staat (windpark exploiteert) de bijdrage aan het gebiedsfonds  zal verhogen. Daarnaast worden de mensen die in de omgeving van windpark Delfzijl Uitbreiding Zuid wonen gesteund met een jaarlijkse vergoeding.

Het nieuws over de komst van de genoemde windparken is positief ontvangen door zowel de Welstandscommissie als de Commissie Milieueffectsrapportage(m.e.r.). Goedkoopsteenergie.com is de vergelijkingssite die het anders doet. U wordt op de hoogte gehouden van het laatste nieuws op het gebied van energie en gas. Verder kunt u ook erop rekenen dat u steeds weer de meest recente energieaanbiedingen vindt op de site. Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie