Weetjes & Tips: WOZ waarde Check

Elk jaar staan eigenaren van onroerend goed weer voor bepaalde zaken die ze eerder dan later willen afronden, In de meeste gevallen gaat het om belastingen en heffingen op basis van het vermogen. Ook de WOZ waarde valt daaronder. In dit artikel zullen we proberen u uit te leggen waarom de WOZ is ontstaan en uw bijdrage daarbij.

WOZ waarde, een vastgelegde regeling

Voordat we verder gaan met het inhoudelijke dient u eerst te weten waarvoor de WOZ waarde staat. WOZ betekent wet Waardering Onroerende Zaken. DE waarde van uw woning is dus de WOZ waarde. Het is een belangrijk gegeven. Jaarlijks wordt de WOZ waarde door uw gemeente berekend. Op basis hiervan wordt u verder afgerekend op diverse belastingen en heffingen.

De gemeente bepalend in waardevaststelling onroerend goed

Elke gemeente is bij wet uitvoerder van de Wet Waardering Onroerende Zaken(WOZ). Wat houdt dat in? Dat houdt in dat ze moeten zorgen voor de taxatie van alle onroerende zaken zoals woningen, gronden, bedrijfspanden binnen de grenzen van de gemeente. De WOZ-waarde wordt op een WOZ-beschikking vastgelegd voor elke huizenbezitter. Men let op bepaalde criteria om te komen tot deze waarde. Deze criteria zijn:

  • de inhoudsgegevens
  • oppervlakte van het onroerend goed
  • ligging van de woning(pand)

Waarom de WOZ-waarde berekenen?

De WOZ waarde van elk gebouw/terrein moet berekend worden. Het vormt namelijk de grondslag voor de belastingen en heffingen die worden vastgesteld door de gemeente. Hieronder vallen onder andere rioolheffing en de waterschapslasten, onroerendezaakbelasting en andere soorten heffingen. De WOZ waarde is ook een bepalende factor bij het vaststellen van de erf-of geschenkbelasting en uw eigenwoningforfait(fiscale bijtelling in geval van bezitten van een koopwoning).

De waarde van uw woning wordt gemaakt vanaf een peildatum. De peildatum is meestal 1 januari van het jaar daarvoor. Voor het jaar 2018 is de peildatum 1 januari 2017 geweest. De huidige waarde van uw huis is dus in dit geval geen bepalende factor.

Verschil WOZ beschikking per gemeente

Iedere gemeente kan een WOZ beschikking uitgeven. Het heeft geen uniforme design. Bij de ene gemeente kan het bijvoorbeeld een los document zijn en bij de andere vermeld staan op de jaarlijkse nota van heffingen.

Per jaar ontvangt u dus uw WOZ beschikking, maar het hoeft niet altijd zo te zijn  dat u gelijk akkoord gaat met het aangegeven bedrag. Ala u van mening bent dat het bedrag te hoog is mag u bedrag te hoog is mag u bezwaar tekenen. U heeft dat recht. Dat moet u wel binnen 6 weken doen na dagtekening van de beschikking. Heeft u meer tijd nodig om het bezwaar op te maken? Dan kunt u alvast een brief opstellen en aangeven dat u binnen een bepaalde tijd het bezwaarschrift zal opsturen. U hoeft zich geen zorgen te maken over het verlies van rechten, wel is het zo dat u een concrete datum moet aangeven voorhett opsturen van een formeel antwoord.

Zelf in staat zijn om de reeële waarde te produceren

Heeft u een bezwaar tegen de door de gemeente vastgestelde waarde? Het is uw volste recht om oneens te zijn. Wel moet u dan met feiten op de proppen komen om de eigenlijke waarde aan te tonen. U kunt altijd een taxatieverslag opvragen bij twijfels. U kunt het dan opsturen naar de gemeente ter inzage. Hoe beter onderbouwd, des te beter de kans is op een verlaging van de WOZ-beschikking.

 

Plaats een reactie