Weetjes & tips: Gas- en elektriciteitsinstallaties in huis, wie is de verantwoordelijke daarvoor?

De veiligheid in uw woning in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van u als eigenaar. Dat houdt ook in dat u dient te zorgen voor de veiligheid van de gas-& elektriciteitsinstallaties. Bent u huurder? Dan is de particuliere huurder of de woningcorporatie waar u bent aangesloten verantwoordelijk. Ze dienen ervoor te zorgen dat het verhuurd pand ten allen tijden veilig bewoonbaar is voor u als huurder.

Het handhaven van de regels voor de veiligheid van de gas-en elektriciteitsinstallaties ligt wel in handen van de gemeenten. Zij moeten ervoor zorgen dat alles qua regelgeving wordt nageleefd.

Wat bedoeld men met gas- & elektriciteitsinstallaties?

Daarmee bedoeld men primair de toestellen die aangesloten zijn op gas of elektra. Ook de gasleidingen en elektriciteitsinstallaties na de meterkast in uw woningen worden daartoe gerekend. Als voorbeelden van gasinstallaties kunnen we noemen de boiler, cv-ketel en geiser. En tot elektriciteitsinstallaties worden gerekend lichtschakelaars, stopcontacten en alle andere stroompunten binnenshuis.

Wat is de Veiligheidskeuring?

Iedere woning dient om de zoveel tijd een veiligheidskeuring te ondergaan. Elke dag wordt er gebruik gemaakt van gas-, leidingwater- en elektriciteitsinstallaties. Door het veelvuldig gebruik worden soms ongemerkt onderdelen van deze installaties beschadigd. Dat kan bijvoorbeeld door vervuiling, slijtage of ook door een andere niet-voorziene regel. Door zo een installatie dan door te gebruiken kunnen er soms onaangename situaties ontstaan voor u en uw huisgenoten. Dat wilt u zeker gaan voorkomen. Er is hulp om  dit soort van situaties te voorkomen. U kunt uw huis periodiek een Veiligheidskeuring laten ondergaan. Het is zeker aan te raden als u pas intrekt of als er is geklust is aan het huis.

Er vindt tijdens deze veiligheidskeuring gecontroleerd of beoordeeld wat de status is van uw gas- en elektrischeinstallaties. De inspecties worden gedaan op beschermingsmaatregelen en ook metingen die betrekking hebben op veiligheid van de installaties. Bij een gasleiding word er een check gedaan op bijvoorbeeld lekkages en bij gastoestellen wordt er getoetst als het veilig werkt. En zo heb je ook procedures bij de andere installaties die gedaan worden. Nadat een woning of gebouw is onderworpen aan zo een veiligheidskeuring wordt er een duidelijke schriftelijk rapport uitgeschreven. In dit rapport kunt u precies nalezen wat er tijdens de keuring is getoetst en wat voor status het gebouw heeft. U weet dan zelf wat voor risico’s er zijn met betrekking tot de veiligheid van de installaties binnenshuis. Indien het rapport positieve informatie bevat omtrent uw installaties kunt u aannemen dat uw huis voldoet aan de veiligheidseisen.

Goedkoopsteenergie.com geeft u ook deze informatie ter verrijking van uw kennis. Hoe beter u de markt kent, des te beter u de procedures kunt volgen. Bezoek de website!

Plaats een reactie