Waterstofcentrum voor industrie te Groningen wordt in de toekomst geopend

De provincie Groningen krijgt een centrum alwaar er onderzoek naar het gebruik van waterstof in de industrie gedaan zal worden. Dit centrum zal de naam’Hydrohub’ dragen. Waarom een ‘Hydrohub’ opzetten? De opzet van het centrum is gekoppeld aan een bepaald doel. Het doel is namelijk om vóór het jaar 2030 voor de industrie op grote schaal waterstof te kunnen produceren. Met de opzet van dit centrum zal er dus geen CO2 worden uitgestoten. Daarnaast zal deze vorm van energie ook concurrerend zijn voor andere soorten van alternatieve energie. Het bedrijfsleven en de Topsector Energie zorgen verder voor de financiering van de Hydrohub. De provincie Groningen springt daarnaaast ook in met ongeveer 1 miljoen euro. Tegen 2020 moet de Hydrohub klaar en operationeel zijn op de Zernike Campus. 

Industrie moet uitstoot CO2 stopzetten

De industrie in Nederland produceert op jaarbasis ongeveer 800.000 ton waterstof. Daartegenover komt er dan ook weer meer dan 7 miljoen ton CO2 vrij. Wat is de oorzaak daarvan? Tot op dit moment wordt aardgas bij hoge temperaturen omgezet in waterstof. Dat zorgt dus voor het vrijkomen van de CO2. Hoe denkt men dit in te dammen? Dat denkt men te doen door over te stappen naar de elektrische productie van waterstof. De industrie denkt met deze stap twee vliegen in één klap te slaan: de CO2-uitstoot te beperken en het aardgasgebruik verminderen. Dat wordt dus een heel mooie uitdaging. Voor de grootschalige toepassing van deze technologie zal men gebruik moeten maken van installaties die duurzaam opgewekte stroom kunnen omzetten in zuurstof en waterstof.

Schaalvergroting van eminent belang voor de energietransitie

De energietransitie heeft er zeker baat bij als er een schaalvergroting plaastvindt in de groene waterstofproductie. Dat betekent dus nog een transitie van fossiele energie naar een meer duurzame energie vorm. Voor een grootschalige productie van waterstof zijn de huidige installaties niet geschikt. Er moet dus gewerkt worden aan nieuwe installaties die een groter vermogen van meerdere gigawatts produceren. Ook wilt men de installaties zodanig bouwen dat ze onderhoudsarm en ook betrouwbaar zullen zijn tijdens de productie van waterstof.

Hydrohub als testcentrum voor hernieuwde productie waterstof

Het concept van de Hydrohub is om een open testcentrum te worden. In dit centrum kunnen onder andere samenwerkende partners uit het ISPT Waterstofconsortium en ook kennisinstellingen/bedrijven er wezen om testen voor waterstofproductie uit te voeren. Door het testen zal men ontdekken welke valkuilen er zullen als men ertoe overgaat om op grote schaal waterstof te produceren. Daarnaast zal men onderzoeken welke voorzieningen er in de nabije toekomst nodig zullen zijn voor waterstof in de industriële regio’s door totaal Nederland.

Wees wijs en vergelijk!

 

Plaats een reactie