Waterstof wordt door Gelderland gebruikt als ‘spil’ in energietransitie

De energietransitie loopt redelijk tot goed in bepaalde provincies. Ook Gelderland levert als provincie een bijdrage aan de energietransitie. Echter wilt Gelderland integenstelling tot de andere provincies wel koploper worden tijdens dit proces. Met dit doel voor ogen hebben Gelderse actoren besloten om te bundelen en dit realistisch te maken. In deze gaat het om tien Gelderse onderwijsinstellingen en industriebedrijven. In dit koploperschap zal waterstof een zeer belangrijke rol gaan spelen.

Ondertekening intentieovereenkomst

Netbeheerder Alliander, Hogeschool Arnhem-Nijmegen , netwerkorganisatie Kiemt, Veolia en ook waterstofproducent Hygear tekenen komende vrijdag een overeenkomst. Het doel van de samenwerking zal vastgelegd worden in deze ondertekening.

Wat is het doel van deze samenbundeling? De organisaties die samen zullen werken hebben als streven het opzetten van een power-to-power fabriek. Daarin zal er middels een elektrolyser groene stof worden gemaakt uit duurzame energie. De partijen geloven er heilig in dat Gelderland met een groene waterstof Power-to- Power installatie een koploper kan worden in de energietransitie. Wel zal deze op megawatt schaal opgewekt moeten worden. Het is wel niet duidelijk hoeveel megawatt de fabriek zal kunnen produceren.

Arnhem maakt werk van de energietransitie. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van kennis, kunde en ook innovatiekracht van dit uniek samenwerkingsverband om dit doel te bereiken. Deze ‘blend’ moet zorgen voor oplossingen aangaande de energievraagstuk in de provincie.

Rol van de IPKW

Tijdens dit project is er ook een grote rol weggelegd voor het Industriepark Kleefse Waard (IPKW). Er zal een opslagsysteem voor de duurzame energie verrijzen op de locatie van het industriepark uit 1941. het park zal volgens de eigenaar, Schipper Bosch, omgevormd worden tot een cleanteach-campus. In principe wordt het terrien dus omgezet naar een nederlandse duurzame proeftuin. Blijkt het een succes te zijn in Arnhem, dan zal dit overal binnen Nederland toepast kunnen worden.

Op IPKW zullen er verschillende verantwoordelijkheden worden gegeven aan een paar partners. Veolia zal de verantwoording op zich nemen voor het energienetwerk en zal verder onderzoeken wat de mogelijkheid is om een ketel van de waterzuiveringsinstallatie te stoken op waterstof. Tot op dit moment wordt de ketel op gas gestookt. Er wacht nu ook nog een uitdaging om een de verschillende systemen te koppelen aan elkaar. Er wordt er vanuit gegaan dat het functioneren van een kleine ketel nageboost kan worden op de grote ketel op IPKW en andere buiten het park.

Groningen als concurrent

Gelderland gaat dus voor de volle 100% voor de koploperspositie, maar dat zal een strijd gaan worden. De Gelderse partijen zullen ‘concurrentie’ krijgen vanuit Groningen. In Groningen heeft men ook al ruime ervaringop het gebied van waterstof. Ook zijn er grotere plannen die ze willen uitvoeren. Het is inmiddels bekend gemaakt dat een groep van negentien partijen uit onder andere Groningen, Fiesland en ook Drenthe de rijksoverheid om hulp heeft gevraagd. Er is onde andere gevraagd om meer te investeren in waterstof. In Groningen wordt er bijvoorbeeld al door gasunie en Engie een elektrolyser met een capaciteit van 100 megawatt gebouwd.

Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie