Wat wordt bedoeld met de Warmtewet?

Goedkoopsteenergie.com heeft het tot een gewoonte gemaakt om de consument ook nader uitleg te geven over onderwerpen aangaande energie en gas. U heeft gemerkt dat er regelmatig artikelen worden geplaatst die u uitgebreid vertellen wat bepaalde termen inhouden. Dit keer zal uitgelegd worden wat de Warmtewet allemaal inhoud.

Wat wordt bedoeld met warmte?

Warmte is het gebruik van warm water en tapwater om woningen mee te verwarmen of een douche mee te doen. Om gebruik te maken van deze warmte moet u wel zijn aangesloten op een warmtenet. U kunt aangesloten worden via stadsverwarming of blokverwarming. Er is echter niet opgenomen in de Warmtewet wat de temperatuur van het water moet zijn.

Het is ook goed om gelijk aan te geven dat de Warmtewet niet geldt voor de levering van koude. Ben u afnemer van warmte en koude? U moet dan rekening houden met het feit dat de regels uit de Warmtewet alleen betrekking hebben op de voorziening van warmte. Deze regels gelden dus niet voor de koude. De regels voor koude zijn niet bij wet vastgesteld. Elke leverancier heeft wel regels in het contract opgenomen voor het leveren van koude.

Waarom heeft men de Warmtewet ingevoerd?

Ter bescherming van de consumenten en bedrijven die gebonden zijn aan een lokaal warmtenet heeft men deze wet ingevoerd. De behoefte ter vastlegging heeft twee redenen:

  1. Warmte is ook een basisbehoefte. Het is de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat een ieder toegang heeft tot de basisvoorzieningen zoals water, stroom en gas. Warmte valt ook hieronder.
  2. Consumenten en bedrijven zijn geheel afhankelijk van hun leverancier als het gaat om warmte. Het is niet mogelijk voor een afnemer van warmte om de overstap te doen naar een andere warmteleverancier.En voor zover bekend kunnen ze ook niet overstappen naar het gebruik van gas.

Bovenstaande reden hebben geresulteerd in de Warmtewet. De afnemers moesten beschermd worden tegen eventueel misbruik van de positie door de warmteleveranciers.

Wat is vastgelegd in de Warmtewet?

In de Warmtewet staan er grondregels vastgelegd die in elk geval voor zorgen dat de consumenten en bedrijven voldoende beschermt zijn. Ze weten dan ook hoe te handelen in geval van een onduidelijkheid. Er staan zaken erin waaronder:

  • De maximumprijs voor de levering van warmte. U mag niet meer dan de maximumprijs in rekening gebracht worden door de warmteleverancier.
  • Hoe de meting voor het gebruik van warmte moet geschieden.
  • Het recht tot compensatie bij gevallen van ernstige storingen in het warmtenet.
  • De gevallen die vastgelegd zijn in het contract voor het afsluiten tot het warmtenet( de warmteleverancier is dan bevoegd om af te sluiten).
  • De gang naar de geschillencommissie in geval van een conflict tussen leverancier en consument.

Wat voor belang heeft de Warmtewet voor u?

De Warmtewet zorgt er mede voor dat u als consument beter beschermd bent tegen opzettelijke prijsopdrijving, storingen die onacceptabel zijn en ook nog tegen onduidelijke regels die uw warmteleverancier zelf heeft gesteld. Nederland heeft een reputatie dat consumenten goed beschermd worden. En de Warmtewet is één van de vele wetten die men als dekking.

Goedkoopsteenergie.com houdt u op de hoogte van alle nieuws op het gebied van groene energie en gas. Ook voor het vergelijken van energie bent u terecht op de site. En de allerlaatste energieaanbiedingen vindt u er regelmatig. Wees wijs en vergelijk!

 

 

Plaats een reactie