Wat wordt bedoeld kwaliteit van de Nederlandse energienetten?

De kwaliteit van de Nederlandse energienetten wordt in de gaten gehouden door de toezichthouder ACM (Autoriteit Consument & Markt). Ze zijn belast met het maken van overzichten (factsheets) van de Nederlandse energienetten. Men legt met name de kwaliteit van de energienetten over een (x) aantal jaren vast en toont ook hoe het verloop van de kwaliteit is geweest. Men heeft bijvoorbeeld dan vastgelegd wat de gemiddelde duur is geweest van een stroomonderbreking. Het is per wet vastgesteld welke netbeheerder controle heeft over een bepaalde regio. U kunt dus niet overstappen naar een andere netbeheerder, tenzij u verhuisd naar een gebied dat valt onder het beheer van een andere netbeheerder. Dit is natuurlijk in tegenstelling tot de energieleveranciers.

De ACM houdt in de gaten dat kwaliteit van de energienetten op niveau blijft. De publicatie van de overzichten is in deze dan belangrijk. U krijgt als consument dan een inzicht over het verloop van de kwaliteit.

Belangrijke pijlers van de kwaliteit

Bij het meten van de kwaliteit moeten dus bepaalde pijlers in acht genoemen worden. Op basis hiervan kan met dus meten wat de kwaliteit is over de perioden (ten opzichte van elkaar). De volgende onderdelen zijn volgens ACM belangrijk:

  • transportzekerheid,
  • veiligheid,
  • diensverlening naar de klant
  • de kwaliteit van het product.

De prestaties van de netbeheerders worden op basis van deze 4 onderdelen getoetst. De overzichten omvatten voornamelijk informatie over de transportzekerheid en veiligheid. Echter is dit niet een totale weergave van de kwaliteit van de netbeheerders in kwestie. De ACM werkt er naartoe om in de toekomst een algehele toetsing te hebben op basis van de 4 aspecten. Dan heeft u een betere ‘overall’ beeld van de kwaliteit van uw netbeheerder. Deze overzichten heeft de ACM in samenwerking met de netbeheerders en de SodM ( toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen) opgesteld.

Regulering van de kwaliteit

Het gedrag van bedrijven (in dit geval de netbeheerders) kan door middel van wet & regelgeving gestuurd. Zo is de overheid ook in staat om de werkwijze van de netbeheerders te reguleren. Deze maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat de consument geniet van betaalbare, betrouwbare en een schone energievoorziening.

De overheid is verantwoordelijk voor het sturen van het gedrag van de netbeheerders

Het is zo dat de overheid eisen stelt aan de kwaliteit van de energienetten. Verder wordt er ook in de gaten gehouden wat de kosten zijn die consument moet betalen aan de netbeheerder. Dat wordt met een mooi woord: tariefregulering. Deze regulering zorgt voor een betaalbare energievoorziening. Er worden bijvoorbeeld maximale tarieven vastgesteld die de netbeheerders in rekening mogen brengen voor hun diensten.

Met name kwaliteit is van groot belang voor de regulering en het toezicht van het ACM. De publicatie van de overzichten is voor de ACM een instrument om de kwaliteit en betrouwbaarheidvan de energienetten aan te geven. De regulering van de kwaliteit en de tariefsregulering zijn uitermate belangrijk voor de ACM. De prijs/kwaliteit verhouding moet wel degelijk in balans zijn. De balans moet goed zijn. Betaald men aan de ene kant teveel dan is er sprake van overfacturering. Betaald men aan de andere kant te weinig dan kan de kwaliteit van de netten op termijn gaan afnemen.

Het is zeer moeilijk om een direct verband te leggen tussen de tarieven voor het transport van energie en de kwaliteit van de netten. De investeringen die zijn gepleegd in het opzetten van de energienetten werpen meestal na langere tijden hun vruchten af. Bovendien is het soms nodig om investeringen te plegen om het net op lange termijn op peil te houden. Dan gaat u wel een prijsstijging merken als consument. En tot slot is het ook een noodzaak om investeringen te plegen ter ondersteuning van de duurzame energiesector.

Goedkoopsteenergie.com is de website om op de voet te volgen. U blijft op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van duurzame energie. Ook voor de consumenten die willen overstappen is de website van belang. U kunt namelijk energie vergelijken en ook de allerlaatste energieaanbiedingen bekijken.

Plaats een reactie