Wat maakt groen gas …..Groen???

Groen gas is de natuurvriendelijke versie van aardgas. Ze zijn methaanhoudende gassen die voor verbranding geschikt zijn . Wat is dan het verschil vraagt men zich af ? Het antwoord ligt in de oorsprong. Het aardgas wordt uit de grond gepompt , gereinigd en vervolgens verbrand. Het ‘groen’ gas wordt op een andere manier ontgonnen . Het groene gas zoals we dat kennen wordt met behulp van biologische of chemische processen geproduceerd. Nederland staat bekend om de productie van biologische gassen.

Hoe wordt het geproduceerd?

Het produceren van biogas komt tot stand door het opstapelen van biomassa, biologisch afval zoals mest , rioolslib of geselecteerd huisvuil met de toevoeging van microben om het omzettingsproces tot gas te starten. Dit proces noemt men ook wel vergisting. Het proces is dus een vergelijkbare met de productie van brood of bier. De toevoeging van gist zorgt ervoor dat er door de chemische reactie er gas ontstaat(bubbeltjes in bier en het rijzen van brood) en bijvoorbeeld alcohol of suiker.Het geproduceerde gas is niet zuiver, omdat het een complexe omzetting is. Aan de hand van het doel kan er dan gesleuteld worden middels verdere zuivering. Verbranding ervan kan omgezet worden in elektriciteit voor gebruik , of voertuigen kunnen voorzien  worden van brandstof. Een andere mogelijkheid is ook toevoegen aan het gasnet. Ter realisatie daarvan moet men wel zorgen voor extra bewerking om zodoende dezelfde verbrandingsgraad als het deel van het (aard)gas te hebben dat reeds voorkomt in de pijpen.

Wat maakt het zo duurzaam ?

De duurzaamheid  is ten eerste reeds te herleiden naar het feit dat aardgas zelf al de milieuvriendelijkste is onder de fossiele brandstoffen. De omzetting is relatief veel naar water, en relatief veel minder in koolstofdioxide als het wordt vergeleken met steenkool. Het is verder ook een feit dat vaker afval wordt omgezet in iets nuttigs , hetgeen een positief effect heeft op de natuur. Het ophopen van huisafval en mest heeft als resultaat het ontstaan van methaangas , wat een krachtigere broeikasgas is dan de koolstofdioxide waarin het omgezet tijdens het verbrandingsproces.

Het kan voorkomen dat gas wordt verkocht onder de noemer “groen” gas wat eigenlijk gewoon aardgas is. Hetgeen wel wordt gedaan is dan de koolstofdioxide-uitstoot compenseren.  In zulks een geval zouden de energiemaatschappijen het aan de man kunnen brengen als te zijn klimaatgecompenseerd gas.

Ook voor uw voordeel op ‘groen’ gas kunnen u checken op goedkoopsteenergie.com en vergelijken !!!!

 

Plaats een reactie