Wat is Bio-energie?

Bio-energie is energie die wordt opgewekt uit Biomassa. Biomassa is de verzamelnaam voor dierlijk en plantaardig materiaal, zoals GFT-afval, mest en hout.  Biobrandstoffen die dienen als brandstof voor auto’s worden bijvoorbeeld gehaald uit landbouwgewassen zoals maïs en soja. Het vergisten van mest tot biogas en het verbranden van hout in een energiecentrale kunnen ook geplaatst worden onder de noemer Bio-energie.

Vergelijken met olie en Kolen

Aardolie en steenkool zijn plantenresten die miljoenen jaren geleden gevormd zijn , de fossiele brandstoffen beter gezegd. Het verbranden van deze resten brengt extra CO2 in de atmosfeer , dat zorgt voor klimaatsverandering mede door de uitstoot van broeikasgas. Het verbranden van Biomassa zorgt ook voor uitstoot van CO2 , maar dat wordt volgens deskundigen gelijk weer opgenomen . Voor elk verbrande boom of plant , wordt een nieuwe geplant die weer de CO2 opneemt uit de atmosfeer . Studies moeten op basis van feiten nog kunnen aantonen welke  van deze methoden milieuvriendelijker is.

Voedselproductie en Ontbossing 

Het is een feit dat het produceren van biobrandstoffen een heleboel bruikbare landbouwgrond in beslag neemt.  Stukken bos worden omgezet in soja- en palmolieplantages middels ontbossing. Het produceren van biobrandstoffen heeft verder ook ervoor gezorgd dat de voedselvoorziening onder druk komt te staan . Voedsel dat bestemd was voor consumptie werd omgezet ten koste van de mens. Daarom is men tegen het omzetten van landbouwgewassen naar biobrandstoffen . Een optie die ontwikkelingsorganisaties aanbevelen is het omzetten van reststromen , zoals gebruikt frituurvet. Er zijn voldoende duurzame alternatieven voor biobrandstoffen uit voedsel.

Elektriciteit uit bomen 

De kolencentrales worden steeds vaker met hout bijgestookt en dat brengt om onder de noemer ‘groene’ stroom .Het is op zich geen probleem zolang de energiebedrijven zich houden aan de afspraken over de herkomst van het hout. Het kan zeker een bijdrage zijn aan de energievoorziening , maar men moet wel verantwoord omgaan met de de herkomst van het materiaal.

Duurzame bio-energie is niet een grote bron voor onze energievoorziening , omdat het niet onuitputtelijk is . Het is wel inzetbaar in kleine gemeenschappen waar de druk op de natuur niet zwaar is.

Vergelijk op goedkoopsteenergie.com en kies de ‘groenste’ energie die bij u past!

Plaats een reactie