Wat doet u als consument bij mogelijke misleiding door energiebedrijven?

Als consument heeft u rechten en plichten bij het afsluiten van contracten. U moet natuurlijk bijvoorbeeld de voorwaarden gepresenteerd aan u goed doornemen en naleven. Aan de andere kant moet de leverancier van het goed dat u afneemt duidelijk de voorwaarden en sancties op papier vastleggen. U weet dan waaraan u zich dient te houden. In geval van een contract met een energieleverancier moeten ze u het volgende aan u toevertrouwen:

  • het tarief dat u betaalt gedurende de periode van het contract(inclusief heffingen en belastingen)
  • de voorwaarden verbonden aan het contract(duur van het contract)
  • de procedure in geval van klachten van het bedrijf

Dit dient u verwerkt te zien in het  contract. Maar het kan voorkomen dat anders dan overeengekomen wordt gehanteerd. Misleiding dus! Wat te doen daaraan?

 Wanneer spreekt men van misleiding door een leverancier?

Is er een overeenkomst gesloten tussen u en een leverancier, maar is er niet alles doorverteld of vastgelegd? Bent u niet op de hoogte van bepaalde zaken of is het verkeerd aan u overgebracht? Dan kunnen we voorzichtig stellen dat het misleiding is. Een energieleverancier mag u nimmer misleiden. Dit alles staat opgenomen  in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken. In een ander artikel zullen we dieper daarop ingaan. We gaan in dit artikel de focus leggen op welke stappen u moet ondernemen in geval u te weinig of verkeerde info hebt gekregen.

Hoe te handelen als u bent beetgenomen!

Bent u er zeker van dat u bent beetgenomen? Wilt u nu onherroepelijk af van het contract? Dan kunt volgens het onderstaand stappenplan te werk gaan.

  1. Maak contact met uw energieleverancier– U kunt eerst uitleg vragen over de onduidelijkheden aan het bedrijf. Het kan voorkomen dat er een fout is gemaakt bij het opmaken van het contract. Het bedrijf kan dan op de proppen komen met een voorstel tot correctie. Zo kan dit snel opgelost worden.
  2. Richt een schrijven aan uw energiebedrijf-Hierin kunt u aangeven dat u niet tevreden bent met het verloop van de overeenkomst. Bent u niet tevreden met het antwoord? Dan heeft u het recht een bezwaar in te dienen tegen uw energieleverancier.U moet voor de zekerheid wel eerst de algemene vooraarden van het bedrijf nalezen.Daar vindt u informatie over het indienen van een bezwaar.De procedure van een bezwaar heeft een standaard. U stuurt meestal een bezwaar per aangetekende brief naar uw leverancier.Het is een stukje bewijs dat u de brief hebt verzonden. U verwerkt in de brief waarom u bezwaar maakt en wanneer u een reactie van het bedrijf tegemoet ziet. Het energiebedrijf zal dan een besluit moeten nemen en u zo snel als mogelijk van repliek te voorzien.
  3. De gang naar de Geschillencommissie-Als klant heeft een bij het aanbreken van deze fase reeds een bezwaar gemaakt bij uw leverancier. Bent u niet eens met de oplossing aangeboden door het bedrijf?Dan mag u de Geschillencommisssie aanschrijven. Het staat aangegeven in de algemene voorwaarden als uw leverancier aangesloten is bij de commissie.Het kan voorkomen dat u in de voorwaarden leest dat het bedrijf een eigen geschillen regeling heeft. U kunt die regeling dan volgen.

Besluit van de Geschillencommissie

In geval van een verschil in mening beslist de Geschillencommissie wie er gelijk heeft en wie niet. Is het besluit genomen dan is het bindend voor u en uw leverancier. Aan deze procedure zijn er wel kosten verbonden. Men noemt het klachtengeld. Op de site van de geschillencommissie kunt u de hoogte daarvan opzoeken. De informatie over het aanmelden van een meningsverschil ziet u er ook. U kunt dat doen per post of via de website van de Geschillencommissie.

Goedkoopsteenergie.com is de website waar u allerhande informatie kunt tegen komen als het gaat om het energie gebeuren. Zowel informatief als zakelijk. Nog steeds de website voor energievergelijken op maat en de allerlaatste aanbiedingen op het gebied van energie. Wees wijs en vergelijk!

 

 

Plaats een reactie