Volledige CO2-neutrale warmtenetten opzetten door waterstof impulsen

Warmtenetten die draaien op waterstof bieden een ander perspectief aan de energievoorziening. Bij een gunstige situatie kunnen deze op waterstof draaiende warmtenetten terstond een duurzame bijdrage leveren. Dit geldt specifiek voor warmtenetten die dichtbij de huidige waterstofleidingen zitten. In deze gaat men er dus van uit dat het gaat om invoeding met ‘blauwe ‘ waterstof welke is gemaakt uit methaan in de CO2-afvang en ook -opslag.

De rentabiliteit van groene waterstof zal pas tegen 2030 goed tot uiting komen wanneer het mogelijk is om de piekvraag in te zetten naast de hoofdbronnen(geothermie of restwarmte). Groene waterstof zal voort komen uit wind-of zonnestroom.

Data verzamelt uit studie als onderbouwing

Er is natuurlijk onderzoek verricht om te komen tot de conclussie dat waterstof gebruikt kan worden bij warmtenetten. In opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN) en Gasterra is er een strategische studie uitgevoerd. Uit de studie is gebleken dat waterstof een heel goede potentie bezit om als duurzame bron te dienen voor gebruik bij warmtenetten. Men heeft als uitgangspunt een voorzieningsmodel gekozen waarbij waterstof op wijkniveau de transitie maakt naar warmte.

Hoe zal het proces lopen? Het warmtenet zal in dit geval geen waterstof leveren aan de aangesloten woningen. Deze aanpassing is gedaan op ervaringen die zijn opgedaan rondom warmtenetten en waterstof op industrieel niveau. In de studie is verwerkt de vier verschillende typen collectieve warmtevoorzieningen en de daaraan gekoppeld intergrale kosten. Zodoende is per soort af te lezen wat de afzonderlijke kosten zullen zijn van waterstof als CO2 neutraale brandstof. De toekomst ziet er in elk geval goed uit.

Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie