Voldoen de online rekentools van de energieleveranciers of niet?

Om de consumenten een idee te geven van het te betalen jaarbedrag gebruiken de energieleveranciers online rekentools. Op basis van het verbruik voor gas en stroom kan een berekening gemaakt worden. Natuurlijk speelt de duur van het contract ook een rol. Echter gebruiken de energieleveranciers online rekentools van verschillende standaarden. Wat is het effect hiervan? Het effect dat hieruit voortvloeit is dat de consumenten geen eerlijke vergelijking kunnen maken. Er is geen consistentie door het gebruik van de verschillende online tools. Vereniging de Vastelastenbond heeft onderzoek verricht op basis van ingekomen meldingen.

In te voeren schattingen voor stroom-en gasverbruik vaak onduidelijk

Het jaarverbruik voor stroom en gas van de consumenten is hen vaak niet bekend, omdat ze bijvoorbeeld nooit aan persoonlijke vastlegging hebben gedaan. Er kan een schatting gemaakt worden op basis van het aantal inwoners en type woning. U krijgt dan een berekening op basis van deze schatting met de bijbehorende jaarkosten. Als u hetzelfde zou laten toetsen bij twee verschillende leveranciers kan het soms wel voorkomen dat u een verschil krijgt welke kan oplopen tot ruim €1200,-. En dat op basis van dezelfde gegevens. De consument denkt soms een heel voordelig contract te sluiten, terwijl het kan uitmonden in het omgekeerde. Het is nu meer dan noodzaak dat alle leverenaciers standaard verbruiken implementeren.

Overstappen is een deel van het proces

Jaarlijks maken veel consumenten de overstap naar een nieuwe energieleverancier. Alvorens over te stappen worden de diverse aanbiedingen van de leveranciers met elkaar vergeleken. Daarvoor wordt de online rekentool gebruikt. Is de uitkomst dan correct? Indien de consumenten hun energieverbruik weten is er geen vuiltje aan de lucht. Weten ze dat niet precies, dan gat men een schatting moeten invoeren. En precies daar kan het mislopen. Er worden namelijk verschillende standaarden gebruikt om een inschatting te maken. Elke energieleverancier gebruikt andere criteria. Eén  leverancier kan hoog inschatten, de andere weer te laag. Op deze manier is het onmoglijk om een eerlijke vergelijking te trekken.

 Onderzoek gedaan door de Vastelastenbond

De Vastelastenbond vond het nodig om dieper in te gaan op de berekeningen met de online rekentools. Men heeft als case een tweepersoonshuishouden gekozen met een tussenwoning. De partijen gekozen voor een vergelijking zijn Energieflex en Qurrent. Energieflex houdt bij zo een huishouden een verbruik van 1440 kWh aan voor stroom en 864 m³ voor gas. Qurrent heeft voor hetzelfde huishouden andere verbruikswaarden nl. 3023 kWh voor stroom en 2676 m³ voor gas. Verschillen die dus veel afwijken van mekaar. U begrijpt wel dat als u de leverancier kiest met de lage inschatting het uiteindelijk  fors duurder kan uitpakken. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste aanbieder kan oplopen tot wel ruim €1200,- per jaar. En dat is niet weinig.

Autoriteit Consument & Markt werkt naar synchronisatie van online rekentools

Het is al jaren zo dat de Autoriteit Consument & Markt werkt om alle energiecontracten van de leveranciers op één lijn te krijgen qua berekenmethode. De ACM heeft om zulke zaken in lijn te houden speciale richtlijnen ontwikkeld. Hiermee moet men van alle leveranciers op dezelfde wijze de contracten kunnen vergelijken. Een aanbod op maat kan als hulpstuk dienen voor de consumenten die een eerlijke vergelijking willen maken. Men kan dan afspreken om alle kosten mee te nemen in de berekening van de jaarnota. Dit zal voor een hele verduidelijking zorgen in tegenstelling tot wat er nu gebeurd. Op dit moment hebben energieleveranciers diverse methoden om hun eigen berekenwijze door te voeren.

Er wordt vanuit Vereniging de Vastelastenbond gepleit voor een standaard verbruik dat verplicht door elke energieleverancier gebruikt moet worden. Nederland is in de lift als het gaat om duurzame energie. De nieuwste technologieën worden steeds gebruikt om energie daadwerkelijk duurzamer op te wekken. Hetplaatsen van de standaard waarden is dus noodzakelijk in deze. Alleen op deze manier zullen consumenten een rechtvaardige vergelijking kunnen maken.

GoedkoopsteEnergie.com neemt in deze ook het beste voor haar bezoekers in acht. Om een eerlijke vergelijking te maken is er inderdaad zo een standaard nodig. een correcte overstap is de beste overstap in deze. Blijft u de informatieve berichten op de  website volgen en blijf op de hoogte van alle relevante berichtgevingen t.a.v. de duurzame energie.

Wees wijs en vergelijk!

 

Plaats een reactie