Vergassing van hout: een andere duurzame bron van elektriciteit, warmte en grondstoffen

Het winnen van elekrticiteit uit wind en zon is in Nederland het voornaamste duurzame alternatief voor het opwekken van stroom. Dat is nodig, want de fossiele bronnen zullen vroeg of laat uitgeput raken. Naast de bekende vormen van alternatieve energiebronnen zijn er ook minder bekende bronnen die de energietransitie kunnen versnellen. Een voorbeeld is “Houtvergassing“, een zeer toepasselijke techniek die veel emissies kan voorkomen. Natuurlijk moet men er wel op letten dat de techniek op de juiste manier wordt toegepast om de effectiviteit te merken. Het resulterende gas is zeer geschikt om op verschillende manieren dienst te doen dan alleen als energiebron. Het kan ook dienstbaar zijn op het gebied van bijvoorbeeld de warmtevoorziening en ook bij de winning van chemische bestanddelen. Houtvergassing kan dus de samenleving flink op weg helpen met de verduurzaming.

 Emissies voorkomen door vergassing

Tegen eind 2018 zal in de haven van Amsterdam een nieuwe houtvergassingsinstallatie verrijzen. De plant zal worden opgezet door Bio Energy Netherlands, die deze houtvergasser uitsluitend niet-recyclebaar hout zal laten omzetten(overigens uit de regio). Men zal bijvoorbeeld resthout gebruiken dat overblijft bij het bosbeheer. U mag bijvoorbeeld denken aan het hout dat vrijkomt na het onderhoud(snoeien) of bomen die worden verwijderd(dode of zieke bomen). Daarnaast zal hout dat vrijkomt na sloopwerkzaamheden ook goed gebruikt kunnen worden. Tot op dit moment laat men dit hout liggen als afval, waarna men het biologisch laat afbreken of verbranden. Onder beide omstandigheden komt er daarbij CO2 vrij, Hetgeen in grote mate vermeden kan worden door al dit hout te laten vergassen. Het afvalhout krijgt zo een nuttige toepassingen worden de emissies sterk verminderd.

Co2 wordt bij de verbranding van hout uitgestoten net als bij fossiele brandstoffen. Vergassing is echter iets heel anders en men laat na om dit verschil uit te maken. Vergassing wordt reeds vanaf begin 20e eeuw toegepast. Men gebruikte deze techniek bij gebrek aan fossiele brandstoffen. Het is dan goed om de verschillen tussen verbranding en vergassing uit te leggen.

Verschillen tussen verbranding en vergassing

Wat zijn de verschillen tussen vergassing en verbranding? Er zijn meerdere verschillen, maar er is toch wel een heel belangrijke. Bij vergassing vindt namelijk plaats bij een veel hogere temaperatuur en druk en daarnaast ook met een lagere zuurstifgehalte dan bij verbranding. Het resultaat is dan dat er heel andere chemische reacties ontstaan. Er wordt ‘syngas’ aangemaakt. Waaruit bestaat ‘syngas‘? Syngas is voornamelijk opgebouwd uit koolstofmonoxide en waterstof. Het gas wordt dan verder gefilterd en worden de overige schadelijke stoffen verwijderd. Wat er rest is: schone brandstof. Het syngas wordt daarnaast ook teer-vrij gemaakt, omdat men gebruik gaat maken van een ‘Downdraft Gassifier’. Gebruikt men dit gas als brandstof? Dan helpt men het milieu door schone energie te gebruiken.

Toepasingen van uiteenlopende aard

In Nederland worden voornamelijk windmolens en zonnepanelen ingezet voor het opwekken van duurzame energie. Echter bestaat de energievraag in Nederland voor het grootste gedeelte uit de vraag naar warmte. Hoe gaat men hiermee om? Men wilt dit opvangen door de inzet van houtvergassers. Deze zijn zeer geschikt om warmte te leveren via de warmtenetten. Het resultaat is dan een verdere diversificatie van de duurzame energievoorziening. Ook voor de duurzame energie zullen de houtvergassers een rol van betekenis zijn. Het is een bron van duurzame energie dat niet van het weer afhankelijk is. Het kan een goede ondersteuning bieden aan windenergie en zonne-energie. Bij gebrek aan zonlicht of windstilte( ‘Dunkelfaulte’), is een houtvergasser nog steeds in staat om energie te produceren. Syngas heeft hiernaast echter nog meer nuttige toepassingen. Het gas bestaat uit waterstof en koolstof die namelijk ook nog bouwstenen zijn voor allerlei andere chemische producten.

Wat betekent syngas voor de verduurzaming?

Syngas is een alternatieve bron die verstrekkende voordelen heeft. Het is bijvoorbeeld ter vervanging van de gassen die worden gewonnen uit fossiele grondstoffen. Buiten de energiesector zal het gebruik van de vervuilende grondstoffen dan ook weer worden teruggebracht. Men kan waterstof bijvoorbeeld inzetten bij de productie van transportbrandstoffen. Koolstof kan heel goed van toespassing zijn in de glastuinbouw.

Houtvergassing kan voor een duurzamere economie van onschatbare waarde zijn. Dit is nog altijd een veelbelovend, maar echt onderbelicht middel. Huishoudens kunnen op een  schone manier van warmte en stroom voorzien worden. Daarnaast kunnen houtvergassers ook moleculen leveren die het gebruik van fossiele grondstoffen in de chemie flink terugbrengen. Zoveel voordelen kunt u halen uit één bron. Houtvergassing is mede door de uiteenlopende toepassingen een betrouwbare en flexibele aanvulling op de beter bekende energiebronnen en moet zeker verder ontwikkled worden.

GoedkoopstEnergie.com is de onafhanlelijke vergelijkingssite die u keer op keer weer de relevante nieuwswaardigheden bij brengt. U weet dan wat u mag verwachten en wat in de nabije toekomst zich gaat afspelen. Daarnaast kunt u ook de diverse energieleveranciers met elkaar gaan vergelijken. Zodoende weet u welke het meest voordeligst zou kunnen zijn indien u wenst over te stappen.

Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie