TenneT heeft met nieuw opslagsysteem aandeel in ultrasnelle frequentieregeling

De groei van zonne-en windenergie gaat hard en daarmede doen zich er natuurlijk ook wat zaken zich voordoen die gedempt moeten worden. We hebben het bijvoorbeeld over frequentieschommelingen die zich kunnen voordoen op het net. Netwerkbeheerder TenneT wilt deze plotselinge schommelingen in het hoogspanningsnet veel sneller kunnen dempen. Daarvoor hebben ze een zeer belangrijke  stap gezet: de ingebruikname van een innovatief opslagsysteem. Door deze ontwikkeling is de opslagspecialist in staat om S4 Energy flexibel vermogen te leveren. Daarnaast komt men ook mogelijk tot de realisatie van ‘virtuele energiecentrales‘.

Wat betekent het nieuwe opslagsysteem voor TenneT?

Dit opslagsysteem werd officieel op 23 november 2017 in gebruik genomen. Dit betekent voor TenneT dat ze eindelijk in staat zullen zijn om plotselinge frequentieschommelingen onder controle te houden. De duurzame energie die ze opwekken, zonne-energie en windenergie, zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Daarnaast wordt er ook veel gewisseld in de elektriciteitshandel over de grenzen van het land. Het effect daarvan zijn de vaker voorkomende frequentievariaties. Er moet wel aangegeven worden dat ze van korte duur zijn. TenneT weet dat deze installatie dan voordelen zal hebben. De netbeheerder zal biojvoorbeeld nu sneller opgeslagen energie kunnen vrijgeven en weer op het net kunnen plaatsen.

Het belang van dit type opslag

Dit type opslag is zeer belangrijk voor de verduurzaming van de energievoorziening. Het belang wordt onderstreept door het Energiefonds Overijssel , dat ook heeft geparticipeerd in de financiering van dit opslagsysteem. De doelstelling van de provincie is om tegen 2023 maar liefst 20% van het energie gebruik duurzaam te produceren. Dat is de reden dat het Energiefonds Overijssel flink investeert in goede projecten en zo een substanciële bijdrage levert aan duurzaam leven.

Dit onderwerp is van niet te onderschatten waarde daar de productie en het verbruik van duurzame energie als maar toeneemt. GoedkoopsteEnergie.com houdt u altijd op de hoogte van dit soort ontwikkelingen. U weet dan wat u mag verwachten de komende periode op het gebied van onder andere innovatie en verduurzaming. Bent u inmiddels al overgestapt naar het verbruik van duurzame energie? Nog niet? Dan is het nu wel de tijd om dat te regelen. Nederland moet nodig verder verduurzamen en u kunt helpen daaraan. Vergelijk de diverse leveranciers van groene energie met elkaar. Stap over naar de groenste en voordeligste voor u! De energie aanbiedingen kunnen ook als wegwijzer voor u dienen tijdens uw zoektocht.

Wees wijs en vergelijk met GoedkoopsteEnergie.com!

Plaats een reactie