Subsidie voor Amsterdam vanaf 1 september indien aardgasaansluiting wordt verwijderd

Men probeert steeds manieren te ontwikkelen om steeds meer te doen aan verduurzaming. Het moet aantrekkelijk gemaakt worden om zo de interesse te wekken van mensen. Hoe meer mensen daaraan meewerken, des te beter het zal werken. De overheid levert ook een bijdrage daarbij. Ze proberen mensen ook bewust te maken en te stimuleren om duurzaam te leven. Staat u open om elektrisch te koken en warm water te krijgen via een warmtepomp?  Voelt u aan dat het tijd is om uw aardgasaansluiting te verwijderen? De overheid biedt u als woningeigenaar de mogelijkheid om de vanaf 1 september subsidie aan te vragen indien u besluit om aan verduurzaming te doen. Dat geldt tenminste nu voor de bewoners van Amsterdam.

Amsterdam op weg naar een aardgasloze situatie

Het streven is om tegen 2050 Amsterdam aardgas vrij te hebben. Het lijkt een opdracht te zijn met een ruime periode om af te ronden. Het is echter een heel grote operatie om maar liefst 350.000 woningen in Amsterdam te convergeren van het gebruik van aardgas naar duurzame verwarming en elektrisch koken.  Huiseigenaren in Amsterdam die nu al te stap willen ondernemen worden beloont. Het college van B&W stelt namelijk een subsidie van 5 miljoen Euro ter beschikking voor deze groep.

Voor de woningeigenaren die het besluit nemen om hun aardgasaansluiting op te heffen is er per ingaande 1 september een subsidie regeling.  De verhuurders van meerdere woningen kunnen ook in aanmerking komen voor deze regeling. Ze moeten zich wel houden aan de regelgeving rondom de Europese staatssteun. Subsidie kan verder ook aangevraagd worden door een vereniging van eigenaren. Mogelijkheden zat om een schikking te treffen.

Alternatieven voor aardgas

Het verwarmen van uw woning of pand kan best wel zonder het gebruik van aardgas. Er zijn mogelijkheden die variëren van het aansluiten op het stadswarmtenet tot de installatie van een warmtepomp. Het koken op gas wordt bijvoorbeeld feilloos vervangen door het elektrisch koken. Men heeft het zodanig geregeld dat alle technieken wel degelijk in aanmerking komen voor de subsidie ‘Aardgasloos: verwarmen en koken zonder aardgas’. Dit wordt toegestaan als de aardgas distributie uiteindelijk wordt stopgezet. Men kan voorts een subsidie tot een bedrag van maximaal €5000 tegemoet zien. De overgang van Amsterdam naar een aardgasloze stad gaat niet niet zonder slag of stoot gaan.

Het zal een gezamenlijke inspanning vergen van de bewoners , organisaties en de overheden. Het streven is dan om een ieder zo vroeg als mogelijk bij het proces te betrekken voor duurzame verwarming. Hoe eerder de bewustwording op gang komt des te beter het is voor Nederland. Goedkoopsteenergie.com staat altijd klaar om u de laatste ontwikkelingen te presenteren op het gebied van energie. Ook voor het begeleiden van uw Overstap staan ze klaar voor u. Genoeg reden om deze website te volgen en het nieuws ook te delen met uw naasten en vrienden.Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie