‘Stroomverbruik door consumenten wordt groener, grijze stroom wordt niet geheel vervangen’

Consumenten krijgen steeds meer groene stroom geleverd door de energiebedrijven. Volgens de jaarlijkse ranking(stroom) van de Consumentenbond, Green peace , Wise en Natuur & Milieu is naar buiten gekomen dat de leveranciers van stroom daadwerkelijk flink inspelen op de vraag naar duurzame energie. De consument wilt ‘groener’ gaan leven en leveranciers moeten zich aanpassen willen ze niet buiten de boot vallen. Ten opzichte van het vorig jaar is er een verbetering te merken in de score(gemiddeld 6.1). Toch is men niet tevreden. De consumenten vragen steeds meer naar duurzame energie, maar de kolen-en kerncentrales worden niet ontmanteld. Deze worden nu verkocht of geplaatst onder het beheer van een dochteronderneming. De grijze stroom wordt naar voornamelijk naar de zakelijke markt verplaatst. Het totale energie-aanbod in Nederland wordt hiermee niet veel duurzamer. Gaat dit Nederland op termijn achtervolgen?

Grijze stroom wordt in realiteit niet afgebouwd

De energiemarkt blijft dynamisch en moet zeker in gaten gehouden worden. Nuon, die onder het beheer staat van Vattenfall, verkocht haar Duitse bruinkoolactiviteiten. RWE, die eigenaar is van Essent, heeft haar kern-en kolenproductie onder gebracht in een aparte onderneming.De trend die zich nu voordoet is dat alle vervuilende energie richting de zakelijke markt geschoven wordt. Is dit wel bevorderlijk voor het behalen van de gestelde milieudoelen? Er heerst veel onduidelijkheid, hetgeen doet denken aan de ingewikkelde financiële producten uit de bankensector. De herkomst van de stroom kan dan ook niet altijd correct weergeven worden. De transparantie moet dus zeker aangepakt worden. Vanuit de zakelijke markt is vraag naar duurzame energie nu ook aan het toenemen. Dat kan weer een postief effect hebben op de  verdere verduurzaming van de totale energiemarkt. De vraag zal het aanbod zeker wel een impuls geven.

Het is de consumenten goed gelukt om een kentering te brengen in de energiemarkt. Doordat ze steeds meer vragen naar duurzame energie is het signaal naar de energieleveranciers geweest om dat meer aan te beiden. Wat kan de zakelijke markt in deze doen? De zakelijke klanten hebben de keus om nu dus ook steeds meer te vragen naar duurzame energie. Die beweging kan als resultaat hebben dat de overheid uiteindelijk een besluit neemt om de kolen- en kerncentrales te sluiten.

 Rangschikking van de energiebedrijven op basis van duurzame energie(productie)

Van het aantal energieleveranciers hebben negen bedrijven een score van boven de 7 kunnen behalen. Deze bedrijven maken dus de top uit van de duurzame leveranciers (voorlopers). Door hun consequente benadering voor duurzaamheid is er een  omslag gemaakt naar een ‘groene’ energie voorziening. De lijstaanvoerders in deze zijn met name Pure Energie en Qurrent.

De sub top wordt uitgemaakt door dertien bedrijven. Deze hebben een score van tussen de 5 en 7.  De inzet van deze bedrijven aan de omslag naar een duurzame stroomvoorziening is niet al te veel. De meeste van deze bedrijven kopen hun energie in via de zogenaamde groothandelsmarkten en hebben een mindere toevoeging van duurzame energieproductie aan het totale aanbod. De sub top wordt uitgemaakt door onder andere Budget Energie en Oxxio.

De leveranciers die als cijfer een 5 of lager hebben moeten nog wat aardig werk verrichten. Deze bedrijven hebben nog een sterke connectie met vervuilende kolen-en kerncentrales. Vaak genoeg kopen ze nog relatief veel grijze stroom of produceren het zelfs ook nog. Engie, NUON en E.ON zijn op de zakelijke markt nog onder aan de lijst. De bedrijven die onder desbetreffende categorie geplaatst zijn moeten dus veel veranderingen aanbrengen en richting de productie van duurzame energie koersen. Onmogelijk? Helemaal niet! Het is een proces en de klanten zullen middels het principe van vraag en aanbod de leveranciers zelf stimuleren. De verdere verduurzaming van Nederland moet en zal lukken.

** Verkort tabel met een paar scores duurzaamheidsscores  van energieleveranciers

EnergieleverancierCijfer
Pure Energie10
Qurrent10
OM10
VandeBron9.6
Powerpeers9
Huismerk Energie8.6
Greenchoice8.5
Eneco7.9
HVC7.7
Oxxio6.1
Noordelijk Lokaal Duurzaam 5.9

GoedkoopsteEnergie.com houdt u op de hoogte van het allerlaatste nieuws als het gaat om de duurzame energiemarkt. U weet dan uit betrouwbare bron welke ontwikkelingen gaande zijn. Gebruik de belangrijkste tool op de website om voordelig uw duurzame stroom binnen te halen: de energievergelijker. Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie