Stroomstoring thuis voor langere tijd. Krijgt u een vergoeding en van wie?

Stroomstoringen vinden onafgekondigd plaats. Het wordt vaak genoeg als lastig ervaren en na een bepaalde periode zonder stroom willen consumenten toch wel een vergoeding. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet er wel sprake zijn van een bepaalde tijdsduur  dat gekoppeld is aan de onderbreking. Heeft de stroomstoring korter dan 4 uur geduurd? Dan komt u niet in aanmerking voor een vergoeding in welke vorm dan ook.

De uitkering dat u mogelijk kan krijgen , is afhankelijk van de type aansluiting die u hebt. De duur van de storing is ook bepalend voor de uitkering. Bent u niet zeker welke aansluiting u hebt? Geen probleem. Dat kunt u aflezen op uw energienota of laten opvragen bij uw energieleverancier.

Storing in het hoogspanningsnet, maar geen vergoeding?

Let op: een storing die heeft plaatsgevonden in een hoogspanningsnet met een 220 kV (kilovolt) spanningsniveau of hoger kwalificeert niet voor het uitkeren van een vergoeding.

Is uw aansluiting maximaal 3×25 ampère?

In dit geval kunt u wel degelijk in aanmerking komen voort een vergoeding. Dan gaat men wel werken volgens de onderstaande procedures:

  • Een storing die minder dan 4 uren duurt: daar krijgt u geen vergoeding voor
  • 4 uur tot 8 uur storing: komt u in aanmerking voor €35,-
  • Bij een storing die langer dan 8 uur: U krijgt naast de €35,- voor elke periode van 4 uur een bedrag van €20,- EXTRA dat u zonder stroom zit

Aan de hand van een voorbeeld zullen we het u nader uitleggen. Heeft u  een stroomstoring van 13 uur in totaal gehad? De vergoeding is dan als volgt. Voor de eerste 8 uur krijgt u  €35,- en voor het 8e uur tot en met het 12e uur krijgt u €20,- erbij. Bij het 12e en 13e uur krijgt u ook een vergoeding van  €20,-. Het totaal bedrag wordt dan €35,- + €20,- + €20,- = €75,-.

 Aansluitingen met een vermogen groter dan 3×25 ampère

Bij aansluitingen die groter zijn dan 3×25 ampère gelden er andere regels. Uw netbeheerder of de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zullen u dan wegwijs maken in dat geval.

Hoe krijgt u de vergoeding uitbetaald?

De vergoeding waarop u recht heeft wordt dan door de netbeheerder uitbetaald binnen 6 maanden na de stroomstoring.  U hoeft geen stappen te ondernemen om in aanmerking te komen. Wilt u er toch zeker van zijn dat u het krijgt? Dan kunt u altijd een brief sturen met het ‘verzoek om compensatie bij storing energie’. Dan weet u zeker dat ze ook van uw kant de informatie binnen hebben.

Vergoeding bij schade aan uw apparaten

Defecte apparaten door de stroomstoring? Hoe verder? U wilt dan weten waar u terecht kunt om uw schade verhalen. Advies om schadevergoeding te innen is altijd belangrijk voor gedupeerde consumenten. Als consument kunt u voor individuele juridische bijstand terecht bij het Juridisch loket. Heeft u uit voorzorg een rechtsbijstandverzekering gesloten? Maak dan contact met uw verzekeraar, het proces wordt dan daar gestart.

Goedkoopsteenergie.com verstrekt u informatie over allerlei onderwerpen aangaande energie en gas. Daarnaast kunt u ook de energievergelijker gebruiken om de leveranciers te vergelijken. U heeft zo een zicht op de energieaanbiedingen die op dat moment voordelig kunnen zijn voor u. Wees wijs en vergelijk!

 

Plaats een reactie