Stroom in Nederland en Duitsland goedkoper in de winter

De prijzen voor stroom in Nederland zijn een stuk lager dan in de omringende landen. Dit staat vastgelegd in een uitgebreid verslag gepresenteert door TenneT. Deze positieve ontwikkeling rond de tarieven heeft natuurlijk een oorsprong. De oorsprong mag gezocht worden bij de Europese hoogspanningsverbindingen. Daarnaast vielen de biedingen op de offshore windparken ook veel voordeliger uit dan eerst gecalculeerd. Volgens TenneT hebben deze actoren aandeel in de positeve prijsbepaling.

Verschil in stroomtarieven Frankrijk/België en Nederland/Duitsland duidelijk

Het is uit vastgelegde cijfers gebleken dat de stroomprijzen in Nederland/Duitsland lager uitvallen dan in Frankrijk/België. Dat heeft natuurlijk oorzaken. De stroomprijs in de Centraal West Europese regio ligt hoger vanwege de hogere brandstofprijzen. Door de hogere prijzen voor brandstof is het zeer moeilijk om de prijs te drukken. In Nederland hebben bijvoorbeeld de gascentrales een belangrijke rol gespeeld om de prijs te drukken. Ook werd het productie overschot aangewend om de omringende landen te helpen die tekort schoten aan het opwekken van stroom.

Interconnectiviteit instumentaal in tariefsbepaling

Nederland heeft met de buurlanden heel goede verbindingen. Mede door deze stabiele verbindingen is het mogelij geweest om de stroomtarieven op een laag peil te houden. Duitse groene stroom heeft een heel cruciale rol gespeeld in deze. Nederland heeft heel goed kunnen profiteren van deze connectie. Er is verder het voornemen van TenneT om de hoogspanningsverbindingen te gaan vergroten. Er is alvast op schema de aanleg van de COBRA kabel tussen Denemarken en Nederland. Volgens planning is deze het volgend jaar gereed voor gebruik. Er zijn ook noteringen voor hoge stroomprijzen vastgelegd in onder andere Portugal, Spanje en andere Centraal gelegen Europese landen. De oorzaak hiervan is het gebruik aan voldoende hoogspanningsverbindingen.

 Gestadige groei in aandeel windenergie en zonne-energie in het jaar 2017

De toegenomen productie van windenergie en zonne-energie heeft ook een wezenlijke bijdrage aan de goedkopere prijzen. Ook de opmars van offshore windenergie is een goede steunpilaar. Men wilt de komende jaren meer offshore windparken gaan opzetten om de productiecapaciteit te vergroten. Netbeheerder TenneT heeft in de planning het opzetten van een paar offshore netaansluitingen(nieuwe). Als deze planning goed verloopt komt er in 2023 ongeveer 3.5 gigawatt bij aan windenergie.

Windenergie prijzen omlaag door goedkope tenders op windparken

Subsidie is niet meer nodig voor de bouw van windparken en dat brnegt voordelen met zich mee. Eentje daarvan is het omlaag drukken van de prijs voor windenergie. Duurzame energie zal met een paar ontwikkelingen ook nog terrein winnen ten opzichte van fossiele brandstoffen. aan de ene kant kan de sluiting van de kolencentrale aan de maasvlakte genoemd worden en aan de andere kant het wederom in productie nemen van de gascentrales.

TenneT heeft in Duitsland ook nog een andere positieve ontwikkeling waargenomen. Het aandeel van winenergie is daar vergroot ten koste van het aandeel in kolen en kerncentrales. Qua productiecapaciteit staat windenergie nu stevig op de 2e positie. De nummer 1 positie staat wel nog productiecapaciteit uir kolencentrales. De groei van groene energie vordert gestadig en staat nu op 38%. Er staat nog veel werk te verzetten om de duurzaamheid aan top te krijgen, maar met deze ontwikkelingen is er zeker hoop. Hoe meer consumenten groene stroom afnemen, des te meer investeringen er zullen komen voor duurzame energieprojecten. Ook de samenwerkingen tussen landen zullen een positief effect hebben op de prijzen. Nederland en Duitsland hebben het bewijs geleverd dat het wel degelijk kan. Tijd om daarop dus voort te borduren. TenneT heeft verder informatie hieromtrent op hun website staan.

Wees wijs en vergelijk!

 

Plaats een reactie