Stopzetting CO2 Opslagproject onder de Noordzee, hoe verder?

Het grootschalig project om het broeikasgas CO2 onder de bodem van de Noordzee op te slaan loopt gevaar. De twee grote Europese energiebedrijven Engie en Uniper doen niet langer mee. Zonder de steun van de bedrijven is dit project vooralsnog onuitvoerbaar. Vanuit de regering is er dan ook een zekere mate van bezorgdheid hieromtrent. Onder andere Minister Kamp van Economische zaken betreurt het besluit van deze grote bedrijven.  In een schrijven gericht aan de Tweede Kamer heeft hij aangehaald dat het behalen van de klimaatdoelstellingen heel afhankelijk is van dit project. Er zal door de stopzetting een terugvordering plaatsvinden van de 15 miljoen euro aan subsidie.

Het energieakkoord

Het energieakkoord van Parijs is van eminent belang voor het milieu. Hierin staan duidelijke afspraken om meer duurzame energie te produceren en ervoor zorg te dragen dat de uitstoot van CO2 verminderd. De uiteindelijke doelstelling -de stijging van de temperatuur onder de 2 graden houden- kan zo alleen behaald worden. Eén van de mogelijke middelen om dat doel te bereiken is het ondergronds opslaan van de CO2. Op deze manier kan het broeikasgas de atmosfeer dan ook niet bereiken.

Op kort termijn is er wel een concrete doelstelling, namelijk de reductie van CO2 uitstoot met 25% in 2020. Komt deze korte termijn doelstelling niet in gevaar? Volgens Minister Kamp komt deze doelstelling niet direct in gevaar. Het is echter wel nodig om zo snel als mogelijk te zoeken naar geschikte alternatieven. Het zoeken van vervangers voor Uniper en Engie is zeker een mogelijkheid die bekeken moet worden.

 Aandeel duurzame energieproductie

Als we kijken naar de productie van duurzame energie in Nederland , dan ligt die rond de zes a zeven procent. Er is nog een lange weg te gaan, vooral als het uiteindelijke percentage in 2023 rond de 16 procent moet liggen. Met dit in het vooruitzicht is er dan nog veel werk aan de winkel. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen blijft er dan ook nog. Ruim 80 procent van de energie zal dan nog afkomstig zijn van fossiele bronnen. Het resultaat is dan nog automatisch de uitstoot van CO2. De afvang en opslag van de CO2 uitstoot zal ook in de toekomst de nodige aandacht blijven trekken. Een interessante oplossing voor het klimaatprobleem zalm het in de toekomst zeker blijven.

Goedkoopsteenergie.com is dé website die u voorziet van informatie aangaande energie en alles erom heen. Nog steeds de beste vergelijkingssite! U kunt er vergelijken welke aanbieder het beste aanbod heeft voor u. Wilt u de beste aanbiedingen voor energie? Op goedkoopsteenergie.com kunt u ook nog checken welke energieaanbieding het beste aansluit op uw persoonlijke behoeften. Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie