Start bouwwerkzaamheden Warmtekrachtinstallatie in Duiven

Binnenkort wordt er een aanvang gemaakt met de bouw van een warmtekrachtinstallatie in Duiven. Wat voor rol zal deze warmtekrachtinstallatie vervullen? Er zal vanuit deze warmtekrachtcentrale elektriciteit en warmte(verkregen uit houtresten) geleverd worden aan de gemeente Duiven en omgeving. Uiteraard zal dit project gefinancierd moeten worden. De financiering zal gedaan worden door BNG Bank, het Nationaal Groenfonds , Oost NL en ook de installatiebouwer HoSt samen. Sparkling Biomass staat achter de bouw van de warmtekrachtinstallatie.

Klustering energie- en milieutechnologie

In Duiven komen op het bedrijventerrein van Innofase ondernemingen samen die werken in de energie- en milieutechnologie. Ook Sparkling Biomass zit in die groep. En Sparkling Biomass is van plan om binnenkort te starten met de bouw van een 15MWth installatie. Deze zal gestookt worden door biomassa. Het materiaal waarmee gestookt zal worden wordt door de gemeente Duiven en omgeving ( houtresten) geleverd. In volledige productie zal deze installatie jaarlijks 12.500 MWh elektriciteit en 87.600 MWh aan warmte kunen leveren. Deze productie zal het elektriciteits- en aardgasverbruik kunnen dekken van 4.000 om 7.000 huishoudens. Op termijn zullen de aansluitingen van de stadswarmtenetten Arnhem,  Westervoort en ook Duiven ook voorbereid worden voor connectie op het platform.

Financiering vinden voor de bouw een uitdaging

Om de financiering te vinden voor deze complexe installatie is een grote uitdaging geweest. Vooral hoe er ook een deel van geheel nieuwe technologie gebruik gaat maken. Sparkling Biomass heeft uiteindelijk toch een groep kunnen vinden die bereidt is om de fondsen te voor te schieten. Deze groep bestaat uit: BNG Bank, het Innovatie- en Energiefonds Gelderland(beheerd door Oost NL), HoST en ook het nationaal Groenfonds. De voormalige locatie eigenaar Gebr. Hermsen doet ook een bijdrage door mee te financieren.

De stakeholders hebben de afgelopen weken veel energie gestopt in het tekenen van de benodigde contracten. Per 1 oktober is men eindelijk van start gegaan met het plegen van voorbereidingen voor de bouw van de warmtekrachtinstallatie. Deze zal volgens schema per 2020 de eerste elektriciteit en warmte kunnen leveren aan de gemeente Duiven en omgeving.

Wees wijs en vergelijk!

 

 

Plaats een reactie