Salderingsregeling wordt vervangen door Terugleversubsidie

Er wordt gewerkt aan een nieuwe subsidieregeling die uiteindelijk de Salderingsregeling moet gaan vervangen. Deze subsidieregeling moet huishoudens en ook bedrijven die zelfvoorzienend willen zijn als het gaat om energie opwekken ondersteunen. Dat is het doel geeft Minister Wiebes aan tenminste. Daarnaast zal men naast het stimuleren van zonne-energie ook andere hernieuwbare bronnen waaronder windenergie beter ondersteunen. Men heeft als criterium gesteld dat de gemiddelde terugverdientijd ongeveer zeven jaar zal moeten zijn. Als deze punten staan netjes vastgelegd in een schrijven van Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer.

Terugleversubsidie, betere stimulans of niet?

Wat is de terugleversubsidie? Deze vorm van subsidie is een vergoeding die de opwekkers van duurzame energie  krijgen voor elektriciteit dat men aan het net terugleverd. Het opwekken en zelf verbruiken van duurzame energie zal aantrekkelijk blijven voor de doorsnee huishoudens en ook ondernemingen. Dit vanwege het feit dat men over duurzame energie dzat zelf wordt opgewekt men ook na het jaar 2020 geen ODE en energiebelasting zal betalen. Op schema staat het vervangen van de huidige salderingsregeling, waarbij men een jaarlijks bepaalde subsidieplafond beschikbaar stelt. De overschakeling is gepland voor het jaar 2020. Men heeft wel aangegeven dat de mensen/ bedrijven die nu gebruik maken van de salderingsregeling soepel zullen worden overgeplaatst naar de toekomstige regeling.

Uitbreiding doelgroep in de toekomst bekijken

Er zal onderzoek gepleegd worden om te kijken wat de mogelijkheden zijn om ook grotere gebouwen waaronder scholen of kantoren te faciliteren. Minister Wiebes zal zich daarvoor sterk maken. Dat zal echter niet van een leien dakje gaan, want grotere gebouwen hebben een ander opweksysteem(groter) en ook andere energieverbruikstarieven. De regeling zal nader bekeken worden om te kijken hoe deze groep in aanmerking kan komen. Het is wel niet de bedoeling dat door verruiming deze subsidieregeling praktisch ingewikkled wordt. Minister Wiebes maakt er ook werk van om de huidige Postcoderoosregeling te doen overgaan in een terugleversubsidie. Dit zal heel goed uitkomen voor de energiecoöperaties die zelf opwekken.

Overgang goed begeleiden

Opwekkers van duurzame energie moeten heel goed en correct begeleidt worden gedurende de overgang naar de terugeleversubsidie. Ter optimalisatie zal men één loket plaatsen bij RVO.nl dat zal dienen als aanmeldpunt voor huishoudens en bedrijven. Tot op dit moment is men nog bezig te kijken naar bepaalde zaken om de transitie goed te doen aflopen. Men kijkt onder andere naar de correcte meting van de hoeveelheid teruggeleverde stroom en ook naar de rol van de slimme meter in dit geheel. Het compleet voorstel van deze nieuwe terugleversubsidie moet volgens Minister Wiebes deze zomer af zijn.

Plaats een reactie