Puerto Rico gaat voor 100 procent groene energievoorziening tegen 2050

Het ligt in het verschiet: honderd procent hernieuwbare energie voor Puerto Rico. Dat is de doelstelling en het eiland wilt dit tegen 2050 realiseren. Eerder deze week werden de eerste stappen daartoe geze. Eerder deze week is er een wet door het senaat van het eiland aangenomen die uitspreekt dat alle opgewekte energie tegen 2050 duurzaam moet zijn. 

Herstel na zware orkaan

Een spoor van vernielingen werd achtergelaten op de archipel, na de de verwoestende orkaan die in 2017 het eiland is gepasseerd. Puerto Rico moest onder andere geruime tijd een gedegen energievoorziening ontberen. Tesla stuurde na de ravage van orkaan Maria een groot aantal opslagbatterijen om de energievoorziening weer op peil te krijgen. Dat betekende in feite ook een begin van de verduurzamings gedachte.

Energie uit fossiele brandstoffen

Puerto Rico heeft in 2017 een energiemix gekend waarbij ongeveer de helft bestond uit aardolie; er werd namelijk een aandeel 47 procent gebruikt om energie mee op te wekken. Aardgas  zorgde voor 37 procent aandeel in energie en kolen zorgden ook voor 17 procent aandeel in de energieproductie. Dit alles werd prijs gegeven door de Amerikaanse Energy Information Administration(EIA).  Uit cijfers blijkt dat een aandeel van 2 procent van de totale energiemix voortkwam uit schone, duurzame bronnen. De EIA heeft ook vermeld dat in 2017 Pureto Rico volledig afhankelijk was van de grondstoffen import. Ook kwam naar voren dat het eiland in 2016 ruim 19 miljoen ton CO2 uitstoote in de lucht.

Maatregelen ter beteugeling

Het doel is gesteld: volledig duurzaam tegen 2050. De niuwe wet moet ervoor zorgdragen dat middles maatregelen men komt tot de realisatie. Een maatregel is dat tegen 2028 alle kolencentrales uitgefaseerd worden. Daarnaast zullen zonnesystemen van minder dan 25 kilowatt automatisch worden aangesloten op het energienetwerk. Tegen 2025 moet er een minimale productie van 40 procent aan duurzame energieopwekkinggscapaciteit zijn. Ook moet er volgens Forbes.com een mogelijkheid zijn waarbij eilandbewoners die zelf duurzame energie opwekken, verder bevoordeeld worden. Het is ook aangegeven dat de energiesystemen die na de komst van de orkaan zijn geïnstalleerd , zullen blijven voortbestaan.

Deze maatregelen zullen ervoor moeten zorgdragen dat Puerto Rico volledig op hernieuwbare energie zal moeten draaien tegen 2050. Een voorvechter van de wet, senator Eduardo Bhatia, geeft aan dat het opstellen van de wet een grote stap is in het realiseren van een duurzame toekomst voor Puerto Rico. De Senaat heeft ingestemd en om het te bezegelen moet gouverneur Ricardo Rossello nog ondertekenen. De gouverneur heeft in 2017 reeds aan Elon Musk aangegeven dat hij een duurzame Puertoricaanse toekomst heel goed ziet zitten.

Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie