Publicatie van het Alliander jaarplan 2018

In 2018 zal Alliander ongeveer 400 miljoen euro investeren in de verbetering van de energienetten. Dat is dus een goede indicatie dat de energievoorziening van miljoenen consumenten/zakelijke klanten gegarandeerd, betaalbaar en ook toegankelijk blijft. Het recent gepubliceerd jaarplan geeft een duidelijk overzicht van de op schema zijnde plannen van Alliander die uitgevoerd zullen worden. Men geeft verder ook gedetailleerd aan welke activiteiten zullen plaatsvinden  in de verschillende provincies.

 Groei Nederlandse economie zet Alliander in de lift

Met de forse groei van de Nederlandse economie vindt er ook versnelling van de energietransitie plaats. Dat zet Alliander in een positie om uit te breiden, want de vraag naar nieuwe aansluitingen neemt toe. Maar simultaan met dit proces loopt ook de verdere verduurzaming van de samenleving. Dat betekent ook meteen dat er een ingrijpende verandering komt in het energielandschap. En dit gaat niet ongemerkt voorbij aan de Raad van Bestuur bij Alliander zoals staat verwoord in het jaarplan. Er wordt steeds meer werk verzet en de productiviteit bereikt steeds nieuwe pieken. Wel geeft Alliander toe dat het steeds meer moeite aan de dag gelegd moet worden om hun targets te halen. Expantie van het personeel is dan ook opgenomen in het plan om de energievoorziening van vandaag en morgen te garanderen.

Het jaar van samenwerken met Alliander

Alliander heeft in het jaar 2018 als doel ook opgenomen het leggen van nieuwe contacten en om samen te werken. Er is aangegeven dat Alliander bijvoorbeeld met gemeenten in het verzorgingsgebied aan tafel zal zitten om besluiten te nemen over de aanpak van de warmtetransitie en het stelselmatig vervangen van aardgas. Deze overeenkomst is van eminent belang, omdat zo de kosten van de transitie gedrukt kunnen worden. Daarnaast blijft Alliander ook geld stoppen in de digitalisatie van de netwerken, waardoor er data wordt verzameld. Het resultaat hiervan is dat ten eerste storingen in de toekomst nog vlotter opgepakt kunnen  worden of zelfs tot het verleden kunnen behoren. Ten tweede zal deze data als hulpstuk dienen in het maken van betere keuzes en ook helpen om doelmatiger geld te stoppen in de netten.

GoedkoopsteEnergie.com ziet deze ontwikkeling als een positieve. Als de netbeheerder geld stop in de verbetering van de netten wilt dat zeggen dat met name de productiesector ook zal bloeien. Een stabiel net betekent minder uitgaven aan apparaten die vervangen moeten worden vanwege stroomstoringen. Er zijn tal van andere voordelen te noemen, maar alles komt erop neer dat verbetering van het net betekent groei van Alliander.

Plaats een reactie