Productie vaste biomassa groeit gestadig

De productie van biomassa neemt gestadig toe. Het afgelopen jaar (2016)is er door de deelnemende bedrijven ongeveer 1.765 kiloton houtige biomassa omgezet. Men heeft uit dit proces circa 11 PJ energie opgewekt, dat is een toename van 2PJ ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat heeft ook een totale CO2-reductie meebebracht van ongeveer 1.200 kton CO2-eq. Dit is gebleken uit onderzoek gedaan door het Platform Bio-energie (PBE), in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(RVO). Ze hebben over dit onderwerp een vrijwillige rapportage uitgebracht.

 Inzichten van het rapport PBE en RVO

Het rapport dat is uitgebracht door PBE en RVO geeft een beeld van meer dan 95% van de ingezette biomassa in de grote installaties en 50% van de bedrijfsmatige installaties. Men gebruikt vaste biomassa dat afkomstig is van reststromen uit voornamelijk natuur-en landschapbeheer (35%) en uit afvalhout(48%). Het liefst wordt er gebruik gemaakt van afvalhout dat al meedere toepassingen heeft gehad of van paperslib dat tijdens het recyclingsproces vrijkomt. Verder voorziet men voor deze sector een toename van de binnenlandse reststromen uit vers hout.

Het grootste aandeel van de biomassa komt ongetwijfeld nog uit Nederland, daaarna gevolgd door de buurlanden. De rest van Europa en en andere werelddelen dragen slechts voor een aandeel van 3% bij aan de biomassareststromen. Van 2012 tot 2015 is er  afname in het gebruik van pellets voor bij-en meestook in de kolencentrales tot bijna 0. Daarnaast is er ook een stijging in het aantal kleine-en middelgrote installaties voor biomassa in de achter ons liggende jaren.

Transparantie en duurzaamheid van vaste biomassa

Het was nodig om transparantie te bieden over de duurzaamheid van vaste biomassa voor energietoepassingen in Nederland. In dat kader wordt er sinds het sluiten van de Green Deal Duurzaamheid Vaste Biomassa 2012-2014 jaarlijks verslag uitgebracht over de kenmerken van deze biomassa. In overleg metb de overheid heeft de bio-energiesector besloten ook na de stopzetting van de Green Deal jaarlijks verslag uit te brengen. Het Platform Bio-Energie overziet dit proces nu. Het rapportage omvat onder andere Ateero, AVR, HVC & Twence en leden van de vereniging Afval bedrijven.

GoedkoopsteEnergie.com zorgt ervoor dat u op de hoogte bent van het allerlaatste op het gebied van energie. Daarnaast wordt u ook op weg geholpen indien u wenst over te stappen van energieleverancier om welke reden dan ook. U kunt energievergelijken en er is ook een speciale pagina met de allerlaatste energie aanbiedingen. U hoeft slechts te kiezen.

Plaats een reactie