Problemen met uw netbeheerder? Hoe verder?

Heeft u een klacht doorgegeven aan uw netbeheerder? Komt er maar geen oplossing in? En heeft u reeds de koppen bij mekaar gezet zonder opheldering? Dan heeft u uiteindelijk de keus uit 2 mogelijkheden. U heeft keus om te gaan naar de geschillenbeslechting ACM(Autoriteit Consument & Markt). Of de andere mogelijkheid is de gang naar de Geschillencommissie. Hieronder zult u kunnen beslissen welke vorm het beste werkt voor u.

De Geschillencommissie

Indien u overhoop zit met een netbeheerder heeft u als consument het recht dit voor te leggen aan de Geschillencommissie. Uw zaak wordt objectief bekeken en er komt  dan een uitspraak. Deze uitspraak is voor u en uw netbeheerder bindend. Er mag niet afgeweken worden hiervan.

Deze procedure stelt u in de gelegenheid om indien nodig schadevergoeding aan te vragen en is bovendien vaak ook sneller dan het proces van de ACM.

U moet er wel op voorbereid zijn dat u wel kosten in rekening gebracht zullen worden. De kosten hieraan verbonden worden klachtengeld genoemd. U kunt de hoogte van dit bedrag op de website van de Geschillencommissie opzoeken. De manier waarop uw meningsverschil kenbaar gemaakt kan worden kunt u zeker ook halen uit de informatie. Dat geschiedt per post of via de site van de commissie.

Geschilbeslechting van de ACM

De werkwijze van netbeheerders valt niet altijd in goede aarde van de consumenten en energieleveranciers. Heeft u problemen door miscommunicatie met uw netbeheerder? Is de informatie aan u versterkt niet volledig of te laat kenbaar gemaakt? Bent u oneens over het tarief voor uw aansluiting op het net? Is er geen oplossing in zicht? De mogelijkheid bestaat er dat het bestuur van de ACM uw zaak kan bekijken en kan bemiddelen. U moet wel eerst een schrijven opsturen naar uw netbeheerder met het verzoek om het probleem op te lossen. Is dat mislukt? Dan komt de ACM in beeld.

Bij ACM kunt u enkel terecht voor problemen met uw netbeheerder. Ze behandelen geen geschillen tussen consumenten en energieleveranciers. Daar voor dient u eerst het energiebedrijf aan te schrijven en daarna de Geschillencommissie. Dit is van toepassing als u consument bent. Heeft u een onderneming? U bent dan in geval van een meningsverschil terecht bij de Geschillencommissie voor de zakelijke markt. De civiele rechter zorgt dan in dit geval voor de rechtswijzing.

Heeft u een probleem met de netbeheerder en wilt u het laten behandelen?

Geef uw klacht aan bij ACM. Voor deze zaken vindt u op de website van ACM al gauw een aanvraagformulier. Deze kunt u ingevuld terug sturen per brief of als fax.U dient wel alle stukken ermee op te sturen. Daarmee bedoelen ze onder andere de brief aan de netbeheerder met uw klacht en de reactie. dan wordt het proces opgestart.

Goedkoopsteenergie.com houdt u ook op de hoogte van de procedures in geval van onenigheden. Die komen er ook voor, maar dan weet u tenminste de weg naar het recht. De website geeft nog altijd de allerlaatste aanbiedingen op het gebied van energie. En voor het vergelijken van de prijzen en leveranciers is de website nog steeds aan top! Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie