Privaat netgebruikers mogen voortaan ook zelf energieleverancier kiezen

Het is mogelijk voor gebruikers van het privaat net om hun eigen energieleverancier te selecteren. De gebruikers van een privaat net zijn dus niet persé verplicht om de leverancier van de neteigenaar te kiezen als hun eiegen leverancier. Bij een gesloten distributiesysteem oftewel GDS-systeem is er een eigenaar die ervoor kost om een eigen leverancier in de hand te nemen. Gebruikers van het privaat net mogen volgens de ACM ook hun eigen energieleverancier kiezen. Het kan dus voorkomen dat meerdere gebruikers van het GDS-systeem kiezen voor hun eigen leverancier. In een brief werd de hele procedure van keus vastgelegd door de ACM. De toezichthouder geeft uitvoerig uitleg in deze brief over de regelgeving voor private netten. Alsvorens dit door te communicren zijn er uitvoerige gesprekken geweest met de belanghebbenden uit de energiesector.

GDS-systemen

De GDS’sen zijn dichterbij in gebruik dan u denkt. Veel netten gebruiken een dergelijk systeem voor de distributie van energie. Voorbeelden van soortgelijke netten zijn: TU Eindhoven, TU Delft, AKZO, Tata Steel, Shell, Dow Chemical en ook hetUniversitair Medisch Centrum Utrecht. Deze private netten faciliteren verschillende bedrijven die veel energie consumeren. Grote afnemers van elektriciteit en gas die zitten op een GDS preferen vaak een eigen handig gekozen  leverancier. De ACM heeft signalen ontvangen waarbij de bedrijven aangeven hun preferentie te hebben. Er moet eerlijkheidshalve ook aangegeven worden dat er ook voordelen zijn als iedereen op hetzelfde net zit. Men kan in bepaalde gevallen zelfs in aanmerking komen voor een bulkkorting. Dan nog willen tal van afnemers die zitten op het private net de keuzevrijheid genieten. De afnemers hebben dan de teugels in handen en kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een duurzame energieleverancier.

Meerdere mogelijkheden via GDS

Afnemers van elektriciteit via GDS kunnen zelf kiezen voorv meerdere leveranciers op een aansluiting. Een afnemer kan bijvoorbeeld verschillende leveranciers kiezen voor het draaien van installatie’s en het opladen van elektrische auto’s. Daarnaast kan een producent van elektriciteit op een GDS voor de productie samen werken met een leverancier en met de andere leverancier voor zijn verbruik. Wat beoogt men te bereiken met dit systeem? Door dit systeem te implementeren krijgt men maatwerk en ook de volledige controle over de energiehuishouding.

Wees wijs en vergelijk!

 

Plaats een reactie