Plafond ingesteld voor NUON Standaardprijs en modelcontract door ACM

De energieleverancier NUON is op het matje geroepen door de ACM. Dit naar aanleiding van de tarieven voor het Standaardprijs- en Nuon Modelcontract. Volgens de ACM bracht voornoemde energieleverancier onredelijke tarieven in rekening aan klanten. De klanten die bovengenoemde producten afnamen zijn dus benadeeld en dat moet aangepakt worden.

Onredelijke tarieven van NUON opgemerkt door ACM

Ongeveer 130.000 klanten zijn in de periode van 1 januari 2017 en 1 juli 2017 volgens de ACM door Nuon benadeeld. Nuon heeft namelijk een bedrag van €2,90 incl. BTW teveel in rekening gebracht. Dit was het geval puur op de elektriciteits producten. De tarieven werden uiteindelijk door de autoriteit als onredelijk beoordeeld. De gevolgen van een juiste bedrijfsvoering worden in deze gekoppeld aan de redelijkheid van de tarieven. Zo vindt onder andere de toetsing plaats. De ACM is van oordeel dat Nuon binnen de grenzen moet blijven als het gaat om de prijsbepaling. Daarom moet Nuon de tarieven aanpassen en in het vervolg op de aangegeven richttarieven letten.

Maximumtarieven worden nu dan ook met terugwerkende kracht ingevoerd. Nuon zal zich echter niet zo simpel gewonnen geven en zal de gang naar de rechter kiezen. De rechter zal dan bepalen als het besluit genomen door de ACM tegen Nuon herzien moet worden of niet. Nuon wil desondanks wel de getroffen klanten compenseren voor de kosten in rekening gebracht.

Concurrentie op Nederlandse energiemarkt moet blijven

Een gezonde concurrentie is altijd de juiste voedingsbodem voor te halen voordelen. De consument kan dan het contract of het product selecteren dat het best past bij hem of haar. Ook de Nederlandse energiemarkt is zodanig opgezet dat een gezonde concurrentie mogelijk is. U als consument heeft het recht om uw energiekosten te vergelijken. Wordt u zo wel verwezen naar een goedkopere leverancier? Dat is zeer waarschijnlijk en dan wordt u ook meteen wijs hoe over te stappen naar de goedkoopste energieleverancier. Het bepalen van tarieven voor energie en gas wordt door de leveranciers zelf bepaald. Maar de ACM is er wel steevast om erop toe te zien dat de consumenten niet in het nadeel vallen.

Energie vergelijken als tool gebruiken om de energiekosten te drukken

Loopt uw huidig energiecontract ten einde? Dan heeft u als consument de kans om weer energie te vergelijken. U kunt op die manier dan berekenen als uw huidig contract nog voordeel met zich mee brengt. Is dat niet meer zo? Dan kunt u overstappen naar een voordeliger contract na de vergelijking gedaan te hebben. Op deze manier hebben meer dan de helft van de consumenten van energieleverancier verruild. Dan nog blijft het gros van de consumenten bij hun oude leverancier. Bent  u ook nog één van de slapende consumenten? Dan wordt het tijd dat u gaat overstappen. De ACM spoort u zelfs aan om energie te gaan vergelijken. Op jaarbasis kunt u gemiddeld €450,- besparen op energiekosten. Bent u nog nooit overgestapt? Dan behoort u waarschijnlijk ook tot de groep slapende consumenten. Op zich kan dat nu EXTRA goed nieuws voor u betekenen. U kunt dan maar liefst €700,- besparen.

Plaats een reactie