Percentage groene stroom in Nederland groeit

In Nederland is er jaren geleden een proces op gang gebracht om  zoveel als mogelijk mensen schone energie te laten gebruiken . Het doel is om tegen het jaar 2020 tenminste 14% van het totaal aan opgewekte energie uit een “groene bron” te krijgen. In het jaar 2016 behaalde Nederland maar een percentage van 5.9% ten opzichte van 5.8% in 2015. Men heeft wel gerealiseerd om meer energie uit de zon en wind te leveren aan de eindverbruiker. Echter is het niet gelukt om het percentage van biomassa op een bepaald niveau te houden of te doen toenemen. Er is een afname van geregistreerd van het gebruik van biomassa. Deze cijfers werden recent op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek gepresenteerd.

Toenemende capaciteit uit wind en zon

De uitbreiding van windmolenparken op zee heeft ertoe geleden dat de productie werd verhoogd .  Zonne-energie zag ook haar aandeel stijgen van 500 megawatt naar 2000 megawatt. Een stijging van 400% dus. Hierdoor werd er extra capaciteit geproduceerd voor onder andere de huishoudens. De toename in productie van duurzame energie heeft bitter weinig betekent voor het marktaandeel. De opwek capaciteit en het verbruik van duurzame hielden mekaar goed in evenwicht het afgelopen jaar. Een mooie prestatie op zich , maar het aandeel uit hernieuwbare bronnen bleef onveranderd.

Verbruik van Biomassa vertoont tekenen van daling

Als er gekeken wordt naar de mate van productie onder de duurzame energie soorten dan staat biomassa op de eerste plaats. Er is echter een daling ten opzichte van de afgelopen jaren. Dat kan een oorzaak zijn van de toenemende capaciteit van zonne-energie en windenergie. Als we de ontwikkelingen volgen blijft die ene vraag steeds herrijzen in gedachten. Is de beloofde 14% tegen 2020 wel haalbaar voor Nederland? Uitgesloten is het in ieder geval niet. Er zal de komende periode ontzettend hard gewerkt moeten worden om dat doel te behalen. Is een kwestie van hard werken en het tempo flink opschroeven.

Doelstellingen kunnen gehaald worden met behulp van Windenergie

Het aandeel van windenergie kan uiteindelijk het verschil gaan uitmaken voor het behalen van de 14%. Het plaatsen van extra windmolens op land en zee kan ertoe bijdragen dat Nederland daadwerkelijk de doelstellingen veilig stelt . Nederland staat vooralsnog op de één na laatste plaats van de lijst . Uit informatie kunnen we halen dat Luxemburg en Malta de laatste plek innemen. Hun opwek vermogen is nu nog minder dan van Nederland. Duitsland wordt over het algemeen geroemd om zijn productie van duurzame energie, maar Denemarken is een geduchte concurrent. Hun capaciteit is nu al ruim 14 miljard kilowattuur als het gaat om duurzame energie.

Het duurzaamst blijven de Scandinavische landen

Aan top van de duurzaamheidslijst staan nog steeds zweden en Finland, zij zijn goed voor 53% en 39% . Het is wel vermeldenswaard dat Finland daarbij gebruik maakt van waterkracht en biomassa. Het is voor hun de ideale manier omdat zij minder zonlicht en minder wind binnen krijgen. Luchtcirculatie is van groot belang voor de productie van windenergie. Het is wetenschappelijk bewezen dat met een vaker bevroren stuk zee het moeilijk is om windenergie als primaire bron te hebben.

Plaats een reactie