Opbrengsten zonnepanelen ook in 2018 verder gestegen

De kwaliteit en rentabillteit van zonnepanelen blijft maar toenemen. Dat komt onder andere door het steeds vernieuwen van technieken. Ook in  2018 ligt de gemiddelde opbrengst van zonne-energie dus ook weer aanzienlijk hoger. De stijgende trend diirt intussen al een paar jaren. Men heeft vergelijken met het langjarig gemiddelde( van 1981- 2010) en het is gebleken dat het gemiddelde van 2018 veel hoger ligt. Er wordt veel van deze informatie vastgelegd door onder andere de Universiteit van Utrecht en de Voorlichtingsorganistaie Milieu Centraal.

Zonnepanelen noteren hogere opbrengsten

Over januari 2018 tot en met midden oktober 2018 hebben zonnepanelen landelijk een hoger gemiddelde genoteerd dan het langjarig gemiddelde. Naar schatting ligt het gemiddelde over het jaar 2018 zo’n tien tot vijftien procenten hoger dan het langjarig gemiddelde. Wel kan het verschillen over de diverse gebieden. Afhanhelijk van waar u woont in Nederland kan het gemiddelde verschillen.

Dit jaar is opvallend zonniger geweest dan de voorgaande jaren. Vandaar dat de meeropbrengst dit jaar veel hoger ligt. De maanden mei en juli van dit jaar hebben uitzonderlijk hoge opbrensten opgeleverd. De opbrengsten voor de maanden juni, augustus en september hebben gemiddelde opbrengsten opgeleverd. De maand februari heeft ook een opvallende hoge opbrengst opgeleverd.

Groei eigenaren zonnepanelen blijft stabiel

Per heden zijn er in Nederland al ongeveer 12 miljoen zonnepanelen. Deze liggen verspreid over daken van huizen , bedrijven en ook op weilanden enz. In een paar jaar tijd is het aantal huishoudens met zonnepanelen enorm gestegen in Nederland. Inmiddels loopt het aantal op naar ongeveer 700.000. Dit aantal is nu algoed voor ongeveer zo’n tien procent van het aantal huishoudens.

Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie