Engie deelgenoot aan onderzoek naar geothermie

Engie deelgenoot aan onderzoek naar geothermie

Nederland start binnenkort met een grootschalig onderzoek naar een mogelijke duurzame energiebron, namelijk Ultradiepe geothermie. Er zullen zes consortia mee werken aan dit zeer grootschalig onderzoek. Men wilt zoveel als mogelijk informatie verzamelen en daaruit filteren las geothermie als duurzame energiebroin gebruikt kan worden. Ook … lees meer

Duurzame alternatieven voor verwarmen en koelen schoolgebouwen belicht tijdens symposium ‘Zaaien en Oogsten’

Duurzame alternatieven voor verwarmen en koelen schoolgebouwen belicht tijdens symposium ‘Zaaien en Oogsten’

De op handen zijnde energietransitie geniet veel aandacht en men werkt dan ook vanuit disciplines om een bijdrage te leveren. Verschillende organisaties, bedrijven, universiteiten en andere stake-holders proberen vanuit hun vakgebied te komen met modellen/oplossingen die helpen bij de energietransitie. Het symposium ‘Zaaien en Oogsten’ … lees meer