Nederlands grootste zonnedak operationeel

KiesZon startte in de maand april met de bouw van het grootste single roof zonnestroomproject van Nederland. Na veel werk verzet te hebben is in de maand juli 2018 het zonnedak opgeleverd en in werking gesteld. Op het dak van een distributiecentrum in Venlo heeft men ruim 28.000 panelen laten plaatsen voor de productie van zonne-energie. Het plan werd ontwikkeld door Etriplus en hiermee werd dus de basis gelegd voor het enorm zonnedak.

Van plan tot realisatie van het zonnedak

Etriplus kwam met het plan en sloot met KiesZon een samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het plan. Het byzondere aan dit verband is dat een energieleverancier een bijdrage heeft geleverd bij het tot stand komen. Greenchoice is namelijk aandeelhouder van Etriplus, het bedrijf dat de verdere ontwikkeling,financiering, realisatie & exploitatie van dit project in handen heeft.

Het opgeleverd project heeft een oppervlakte van meer dan 80.000 vierkante en bestrijkt het dak van het distributiecentrum in Greenport te Venlo. Wat betekent de oplevering van dit project? Met het opleveren van dit project komt er circa 7.000.00 kWh aan duurzame energie per jaar vrij. Dit is een grote boost voor de energietransitie. Met zo een capaciteit kunnen bijvoorbeeld  ruim 2.000 huishoudens van duurzame energie voorzien worden gedurende het jaar. Voor nú gaat 50% van de opgewekte energie direct naar de gebruiker van het ditributiecentrum. De overige 50% (groene stroom) wordt geleverd aan bedrijven en particulieren in de omgeving.

Eigen bijdrage Provincie Limburg goed ontvangen

De ondersteuning van de Provincie Limburg is ook cruciaal geweest voor het tot stand komen van het zonnestroomproject. De meerkosten van de dakconstructie en ook de aansluiting op het elektriciteitsnet werden door de Provincie Limburg bekostigd. Financieel gezien is dit van enorm belang geweest, omdat het project nog sneller opgestart kon worden. Provincie Limburg vond het nodig om ook te investeren in het project gezien de ambitie om hoogwaardige technologie en duurzame energie samen te brengen. Met de totstandkoming van het zonnedak is er getoond dat het wel degelijk kan werken.

Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie