Nederlands grootste waterpomp ontwikkelt door Eneco

Hoogheemraadschap en energiebedrijf Eneco staan op het punt om een warmtepomp met een vermogen groot 25 megawatt te ontwikkelen. Met de komst van deze warmtepomp zal ongeveer 10 procent van de totale warmtevraag in Utrecht gedekt worden. Dat is dus 10 procent van het stadswarmtenet in provincie Utrecht. Deze ontwikkeling is weer een duidelijke stap richting verdere verduurzaming.

10.000 Woningen worden voorzien van duurzame warmte

Eneco en De Stichtse Rijnlanden hebben een overeenkomst getekend voor het opzetten van een warmtepomp in de provincie utrecht. Deze overeenkomst werd de vorige week getekend door partijen. Naar zeggen wordt deze warmtepomp de grootste van Nederland. Wanneer deze warmtepomp volledig in gebruik is, zal het ongeveer 10.000 huishoudens kunnen voorzien van duurzame warmte uit gezuiverd afvalwater. Volgens planning moet deze warmtepomp in het jaar 2021 af zijn.

Hoe komt men dan aan afvalwater? Er wordt op diverse manieren aan het verzamelen van afvalwater. Water van de douche, warm kraanwater en ook water van de vatwasser worden bijvoorbeeld verzameld. Zelfs in de wintermaanden heeft het gezuiverde afvalwater nog een temperatuur geregistreerd van ongeveer twaalf graden. Elke dag gaat er dus nog veel warmte gewoon door de kraan verloren. Dat moet veranderen. Vandaar de dus het initiatief van Eneco en De Stichtse Rijnlanden.

Bron en warmtepomp niet te ver af van elkaar is ideaal

Eneco krijgt van het Hoogheemraadschap en stuk terrein ter beschikking. Dit maakt het  mogelijk voor Eneco om de warmtepomp zo dicht mogelijk op te zetten van de bron. Heeft het een voordeel? Eneco heeft gekozen voor deze benadering zoadt er zo min als mogelijk warmte verloren gaat. De restwarmte is daarnaast ook van onschatbare waarde voor de aanleg van een verduurzaamde omgeving.

Klimaatneutraal zijn, dat is de ambitie van de gemeente Utrecht. En dat willen ze op een snelle en effectieve manier bereiken. Door het gebruik van de restwarmte uit het gezuiverde afvalwater wordt er een nieuwe weg ingeslagen. Men heeft hiermee dus de eerste stappen gezet naar een volledig duurzame warmtevoorziening van Utrecht.

Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie