Nederland registreert grootste stijging van elektriciteitsprijzen in Centraal West-Europa

Ten opzichte van onze buurlanden, zijn de elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkt in Nederland aanzienlijker gestegen. Heel Centraal West-Europa heeft een stijging van de prijzen doorgemaakt. De allerlaatste markttrends en ontwikkelingen op de energiemarkt leveren sterk bewijs over de stijgingen van de prijzen.

goedkoopste-stroom

Stijging energieprijzen in voornamelijk Centraal West-Europa

In Centraal West-Europa zijn  de elektriciteitsprijzen met gemiddeld 24 procent omhoog gegaan. Die stijging heeft wel een reden. Men zegt dat die stijging dus onder andere te wijten is aan de stijging in prijzen voor Aardgas, CO2 en ook kolen binnen de emissiehandel in Europa. Daarnaast speelde ook de aanhoudende droogte in de zomer voor landen die op waterkracht leunen mee. Uit deze feiten is gebleken dat de specifieke prijsontwikkelingen binnen de verschillende landen dus uiteenlopende redenen hebben. België heeft ook een stijging in de kosten gezien, omdat de kerncentrales te kampen hadden met productietekorten.

Stijging kosten in Nederland boven het gemiddelde van Centraal West-Europa

Nederland heeft zwaar te verduren gehad het afgelopen jaar. Het afgelopen jaar zijn de kosten voor elektriciteit met 33 procent extra de lucht in gegaan ten opzichte van het gemiddelde van Centraal West-Europa. Dat heeft natuurlijk ook een oorzaak. Men moet in acht nemen het relatief groot aandeel van gascentrales die over Nederland heerst. Dit legt veel druk op de kosten. Maar niet alleen Nederland gaat door zo een moeilijke periode. Andere landen hebben ook een soortgelijke ontwikkeling meegemaakt. Sterker nog, de stijging in prijs op de groothandelsmarkt schoot in andere landen nog hoger de lucht in. De Scandinavische landen , Denemarken, Polen en ook Oostenrijk hebben dergelijke enorme stijgingen zien gebeuren in de prijs.

Ook heeft Nederland meer aan import van energie gedaan dan export. Waarom zou Nederland deze stap genomen hebben? Nederland is voornamelijk meer gaan importeren vanuit Duitsland, vanwege de lage elektriciteitsprijs aldaar. Daarnaast had Nederland ook te kampen met een lagere totale energieopwekking.

Aardgas blijft voornaamste bron elektriciteitsproductie

Nederland blijft voornamelijk  putten uit aardgas als bron voor het opwekken van elektriciteit. Het afgelopen jaar heeft de duurzame opwekking slechts een lichte stijging doorgemaakt. Zonne-energie heeft voornamelijk gezorgd voor de stijging van de productiecapaciteit aangaande duurzame energie. Verwachtbaar is dat de komende jaren er veel meer nieuw vermogen uit de pijplijn zal rollen.

TenneT heeft een doorlichting gemaakt van de groothandelsmarkt voor elektriciteit in Centraal West-Europa. Natuurlijk werd Nederland extra onder de loep genomen. TenneT gebruikte ondere andere de prijskoersen van de markten, brandstoffen en ook de CO2- emissiemarkt als peilers. Ook werd er gekeken naar het effect van de wijzigingen in opwekcapaciteit en de transportstromen die lopen tussen landen.

Wees wijs en vergelijk!

 

 

Plaats een reactie