Nederland kan veel zonnepanelen herbergen

Er worden constant studies gedaan over mogelijkheden die zonne-energie met zich mee kan brengen. Recent is er weer een onderzoek geweest naar de ruimtelijke beschikbaarheid voor het plaatsen van panelen. Uit een onderzoek gepleegd door het Nationaal Solar Trendrapport, is ruim 5.500 km² van Nederlands grondgebied geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. In procenten is dat ongeveer 5,5% van het totaal beschikbaar grond. Het opmerkelijke is dat er op dit moment slechts 12 km² wordt benut voor het opzetten van zonnepanelen. En dat is voornamelijk dakoppervlak. Er is dus nog ruimte zat!

Onderzoek nodig voor het in kaart brengen van mogelijkheden

Jaarlijks wordt het Nationaal Solar Trendrapport uitgebracht door het onderzoeksbureau Good! Er is een bedoeling daarvoor. Men probeert op een objectieve en ook professionele wijze feiten die van belang zijn voor de zonne-energie zichtbaar te maken en ook te publiceren. Met de publicatie van deze feiten hebben onder andere de pers, politiek en andere componenten op de markt deze informatie.

Uit onderzoek is naar buiten gekomen dat ongeveer 2.275 km² van de beschikbare terreinen ligt op agrarische gronden, woongebieden, terreinen van bedrijven, gebouwde terreinen en ook nog op wegen & bestaande dijken. Ook de binnen- & buitenwateren zijn in kaart gebracht en die zorgen voor het resterend beschikbaar ruimte.

Benutting grond kan boost geven aan zonne-energie productie

Bij volledige benutting van de 5.500 km² voor het plaasten van de zonnepanelen kan Nederland wellicht 75% van de totale finale energiebehoefte dekken. Dat zou baanbrekend zijn voor de energiemarkt. Met een goede plan van aanpake en voldoende fondsen kan dat in 2050 een feit zijn. Zonne-energie als voornaamste energiebron!

Het jaar 2017 heeft een recordaantal van zonnepaneel plaatsingen gekend. Daarnaast is Nederland ook een belangrijkere invoer- en handelsland in zonnepanelen geworden. De importen van zonnepanelen lag rond de 13 miljoen stuks met een waarde van ongeveer 1,7 miljard euro. De meeste zonnepanelen hebben las land van origine Vietnam(40%) en daarnaast ook China met ongeveer 13%. De importen uit China zijn  wel sterk afgenomen ten opzichte van 2015 toen ze nog ruim 50% van de importen voor hun rekening nam.

GoedkoopsteEnergie.com geeft deze informatie en gerelateerde informatie  aan u door, zodat u weet wat de ontwikkelingen zijn op de energiemarkt. Stap over naar het gebruik van zonne-energie en help ook het aandeel van deze energiesoort te vergroten.

Plaats een reactie