Met waterstof verwarmde huizen verrijzen als eerst te Rozenburg, Rotterdam

Deelgemeente Rozenburg te Rotterdam zal de eerste huizen accomoderen die verwarmd zullen worden met 100% waterstof. De bedrijven Bekeart Heating, DNV GL, netbeheerder Stedin, woningstichting Ressort Wonen en gemeente Rotterdam hebben afspraken daartoe gemaakt. Dit project is een echte pilot, omdat het voor het eerst in Nederland zal voorkomen dat woningen midddels pure waterstof uit HR-ketels verwamd zullen worden. De uitvoerders van dit project willen het anders benaderen. Dit keer willen ze dat de bewoners actief participeren. De klimaatdoelstellingen zullen volgens de stakeholders aan  de technologie in dit project voordelen hebben.

Proef met waterstof zal baanbrekend werken

Het verbranden van waterstof zal altijd boven aardgas staan qua milieuvriendelijkheid. Bij de verbranding van aardgas komt er namelijk CO2 vrij, integnstelling tot watergas waarbij dat niet plaats vindt. Men heeft het najaar geprikt om de voorbereidingen te treffen om dan met begin 2019 een definitief begin te maken. In principe is dit project een voortzetting van het bestaande Power2Gas project te Rozenburg. Men produceert namelijk synthetisch aardgas welke wordt gebruikt voor de verwarming van een appartementencomplex van het Ressort Wonen. Per begin van het jaar 2019 zal men starten met de productie van waterstof middels groene stroom. Vervolgens wordt de waterstof dan via het gasnet van Stedin vervoerd naar het ketelhuis welke gevestigd is op het appartementencomplex. Aldaar zorgen ketels van Bekaert Heating & Remeha voor de verwarming van een deel van de huizen.

Toepassing waterstof bezit veel potentie

Potentieel gezien lijkt de toepassing van waterstof voor de verwarming van huizen heel goed gezien. Het maximale gaat men echter pas na goed onderzoek uit kunnen halen. Men moet bijvoorbeeld nog de focus gaan leggen op de productie, distributie en het gebruik van waterstof op grote schaal. De netbeheerders die opereren in Nederland hebben daarom de ruimte gevraagd tot 2030 voor verdere ontwikkeling en toepassing in de industrie. Dat zal men middels voornamelijk pilots doen. Stedin wilt vooruit lopejn en heeft om die reden de hulp van specialisten als Bekaert Heating & Remeha ingeroepen. Het Power2Gas project heeft hierdoor een betere kans op slagen. DNV GL neemt de veiligheid van de pilot en overige technische aspecten voor hun rekening.

Afbouwen aardgasverbruik in een stroomversnelling

DE opzet van zulke pilots aangaande waterstof gebruik hebben een doel. Hiermee wilt men het aardgasverbruik afbouwen en aardgasloze woningbouw een bosst bezorgen de komende jaren. Als alles volgens planning loopt zal deze trend zorgen voor een stroomversnelling. Waterstof zal in de nabije toekomst , naast groen gas, warmtenetten en ook all-electric een heel toepasbare vervanging zijn voor verwarming van woningen. En het kan snller lopen dan men denkt. Zo is reeds bekend dat het huidig distributienet vor aardgas ook gebruikt kan worden voor transport van waterstof. Het gebruik van waterstof in het bestaande gasnet zal en revolutie wekken.

In de toekomst zal dit net onder andere een volwaardige oplossing zijn transport van alternatieve energiebronnen en andere verwarmingsoplossingen. Het kan ingezet worden voor bijvoorbeeld het verwarmen van monumentale panden die niet goed geïsoleerd kunnen worden en dus ook ongeschikt zullen zijn voor het warmtenet of all-electric. Waterstof zal dus zorgen voor een heel positieve shift.

Wees wijs en vergelijk! 

Plaats een reactie