Lokale zon en wind zorgen steeds voor meer duurzame energie

Het is gebleken dat er elk jaar een verhoogde productie is van duurzame energie door lokale energiecoöperaties. Dat is althans de trend van de afgelopen jaren. Ook in 2018 is er dus meer duurzame energie lokaal geproduceerd. Collectieve wind- en zonneparken voorzien ongeveer 140.000 huishoudens van duurzame stroom en dan kan alleen maar beter worden de komende jaren. De Lokale Energie Monitor van Stichting HIER geeft een overzicht van de cijfers.

Groei te merken in lokale opwekking duurzame energie

In Nederland wordt de grootste hoeveelheid aan duurzame duurzame energie opgewekt door de windturbines. Er werd in 2018 maar liefst 159 megawattpiek geproduceerd aan windenergie. Dat is aanzienlijk meer dan het aandeel van Zonne-energie welke in 2018 ongeveer 74,5 MWp bedraagt tot nog toe. Van de totale produktie zullen ongeveer 140.000 huishoudens kunnen profiteren. Natuurlijk zal dit in de nabije toekomst verdubbeld worden als de productie van duurzame energie blijft stijgen. HIER opgewekt trekt die conclusie uit de ontwikkelingen van de afgelopen jaren.

Zonne-energie productie verdubbeld t.o.v. 2017

Er is een verdubbeling van de opbrengst van zonne-energie in 2018 ten opzichte van het jaar 2017. Dit jaar werd er een opbrengst van 74,5 MWp genoteerd voor zonne-energie productie. Dat bedroeg in 2017 nog 37,1 MWp, maar heeft een flinke boost gekregen door de 173 nieuwe projecten in 2018. Voor 2019 staan er naar verwachting nog 240 projecten klaar ter realisatie. Er zal dan weer een ruime hoeveelheid aan duurzame energie vrijkomen voor levering. Hoe meer collectieve zonnedaken er verrijzen, des te sneller het aandeel toeneneemt (** collectief zonnedak bestaat uit gemiddeld 350 zonnepanelen).

Wind als Duurzame energie

Windenergie heeft ook in 2018 een heel mooie groei doorgemaakt. Ten opzichte van 2017 is er 63 meer MWp aan windenergie opgewekt in 2018. Tegen het eind van 2018 moet er ongeveer 159 MWp aan coöperatief windvermogen in productie zijn. En voor 2019 is er nog meer te verwachten. HIER opgewekt verwacht nog eens 150 MWp toe te kunnen voegen als capaciteit.

De energietransitie moet een boost krijgen. Men verwacht de komende jaren de energienetten te voeden met aardwarmte uit geothermie of met restwarmte. Met het oog op deze ontwikkelingen heeft men jaren terug reeds de eerste warmtecoöperaties doen verrijzen. Experimenten met warmtenetten en geothermie over geheel Nederland zijn dus niet ongewoon te noemen.

Particulieren vormen vaker coöperaties

Het komt vaker voor dat coöperaties worden gevormd door uitsluitend ondernemers of bedrijven. In Zeeland wordt er door ondernemers bijvoorbeeld samen gewerkt in de coöperatie Energie Werkt op Schouwen-Duivenland. Ook zijn in Amsterdam de ondernemers verenigd in NDSM Energie(NDSM -werf ondernemers).

Veel boeren investeren ook in het verduurzamingsproces. Ze plaasten zelf zonnepanelen op hun daken en verhandelen vervolgens de energie die ze daaruit halen. Heel creatief! De deelnemende boeren kunnen door een tool van FrieslandCampina ook zelf een inzage hebben van hoeveel stroom zij zelf opwekken. Door dit soort van initiatieven hoopt men de Energie Transitie dus te brengen naar een snellere realisatie. Het ligt aan de samenleving en ondernemers om ook een bijdrage te leveren aan dit proces. Bent u ook in de positie om iets te doen? Lever dan ook uw bijdrage.

Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie