Liandon en Alliander DGO krijgen nieuwe naam

Liandon heeft een naamswijziging ondergaan naar Qirion. Dit bedrijf is een dochteronderneming van Alliander(netwerkbedrijf) en is specialist in de veranderde energienetten. Wat doet Qirion precies? Qirion draagt zorg voor het onderhoud van het hoog-en middenspanningsnet in een bepaald deel van Nederland. Dat betekent dus dat er dan van hun kant ook duurzame en innovatieve oplossingen komen voor nieuwe en bestaande energienetten.

Wat zit in de naam Qirion?

De naam Qirion is heel zorgvuldig gekozen. Qirion symboliseert namelijk de kern van de werkzaamheden van het bedrijf. Op basis daarvan is de naam dus gekozen. In het kort zullen we de naam voor u ontleden. De ‘Qi’ staat voor ‘vitale energie’ , de ‘R’ voor relatie en tot slot de’ion’ dat staat voor elektrisch geladen deeltje. In het Grieks betekent de naam ‘beweging’.  Qirion is in principe een optelsom van de bijdrage aan de verduurzaming in de toekomst, de verbinding met de omgeving én niet te vergeten het specialisme in energienetten. Er staan ongeveer 1100 mensen op de loonlijst van Qirion.

Gelijkenissen tussen namen Liandon en Liander

Netbeheerder Liander en Liandon dragen bijna dezelfde naam. Iets dat gemakkelijk voor enige verwarring kan zorgen op de energiemarkt. Daar moest er dus iets aan gedaan worden. Alliander heeft dus op aangeven van de ACM ( Autoriteit Consument & Markt) gekozen om de naam en ook het logo te veranderen. Meer motivatie om dus de nieuwe naam tot een begrip te maken.

Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie