Kostendaling windenergie wordt onterecht onderschat door het Planbureau en ECN

De kostendalingen in de windenergie worden pessimistisch bekeken door de BL, ECN en CBS. De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) komt tot die conclussie na het recente gepubliceerde artikel van de Nationale Energieverkenning (NEV). Als reactie hebben ze dus hun bevindingen dan ook kenbaar gemaakt. De kosten dalen in de praktijk en zullen de aankomende periode nog verder dalen. Uit onderzoek is gebleken dat de dalingen nog wel tientallen procenten kunnen bedragen. Echter rekenen de schrijvers van de NEV dat er slechts een marginale daling in de prijs van windenergie zal zijn.

Accurate weergeving van de kostendaling

Windmolens in de windrijkste gebieden op land zullen volgens de NEV in 2020 duurzame stroom leveren voor 6 cent per kilowattuur. Volgens PBL, CBS en ECN daalt deze prijs tot 2035 nog maar met 10 procent. Het tegengestelde wordt aangegeven door de NWEA. Uit een rapport van Ecofys blijkt dat er een reductie in de prijs van 30 tot 40 procent mogelijk is binnen 5 tot 10 jaar. Aldus mogelijk volgens NWEA.

Daarnaast gaan PBL, ECN en CBS uit van een tarief van 6 cent per kilowattuur voor  windenergie op zee in het jaar 2020. Dat is dan exculsief een netaansluiting. Er zal volgens deze organisaties geen verandering optreden in het tarief tussen 2020 en 2035. Het afgelopen jaar werd echter door niemand de daling in de kosten van windenergie op zee voorzien. Men heeft zelfs voor de komende jaren uitzicht op subsidieloze tenders als alles volgens planning verloopt. Het is volgens de NWEA verwachtbaar dat de daling van kosten op zee na 2020 ook zullen doorzetten.

GoedkoopsteEnergie.com is de energievergelijkingssite die u op de hoogte houdt van de relevante bewegingen op de energiemarkt. U kunt  daarnaast ook de energievergelijker gebruiken om te rekenen welke energievoordeel u kunt halen ten opzichte van uw huidig contract. De laatste energieaanbiedingen kunnen ook als wegwijzer naar het uiteindelijk voordeel. Laat u niet pakken en vergelijk.

 

Plaats een reactie