Kolencentrales,hoe lang nog de vervuiling?

Per heden zijn er nog vijf actieve kolencentrales in Nederland. Recent is nog een kolencentrale gesloten die stond aan de Maasvlakte. De sluiting van de centrale die stond aan de Maasvlakte heeft te maken met het Energieakkoord. Volgens gemaakte afspraken moesten in het kader van dat akkoord een paar centrales gesloten worden. Dat is dus heel goed verlopen. Nu is de noodzaak er dus om de resterende vijf centrales die helaas nog operationeel zijn zo snel als mogelijk te sluiten. Deze nog draaiende centrales zijn nog verantwoordelijk voor maar liefst 11 procent van de Nederlandse CO² uitstoot. Des te meer reden om het zo snel als mogelijk stop te zetten.

Kolenstroom maakt plaats voor alternatieve stroom

De meest vervuilende energiebron in Nederland is ongetwijfeld kolenstroom. De schade die het met zich meebrengt is enorm. Dit moet zo snel als mogelijk stop gezet worden, want er zijn voldoende alternatieven. Windstroom, zonne-energie en Biogas hebben grote doorbraken gehad de afgelopen tijden. Zelfs financieel bekeken scoren deze alternatieven hoog. De kosten voor opwekking en levering worden steeds minder. Het is te verwachten dat windstroom in 2030 drie keer goedkoper zal zijn dan kolenstroom. Vanuit diverse autoriteiten luidt er een noodkreet om nu echt op te pakken en een sluitingsdatum te bepalen voor de resterende centrales. Onder andere Natuur & Milieu is er een prominente ondersteuner van.

De stopzetting van  centrale op de Maasvlakte is zeker een overwinning voortvloeiende uit het Energieakkoord. De overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hebben in 2013 afgesproken hoe Nederland de uitstoot van CO² omlaag zou brengen. Het stond vastgelegd in het energiebeleid dat loopt tot 2023. Gezien de veranderingen die mogelijk zullen plaatsvinden in het kabinet is het traject hierna onduidelijk. De besprekingen voor formatie van het kabinet gaan zeker een effect hebben. Een zaak om zeker ook op de voet te volgen.

Nederland heeft veel werk te verzetten om de CO² uitstoot aan banden te leggen de komende jaren. Men spreekt zelfs van een razendsnelle aanpak die toegepast dient te worden. Lukt dat niet , dan is er wel reden tot bezorgdheid. De klimaatdoelstellingen uit het Parijse Klimaatakkoord lopen het gevaar om niet gerealiseerd te worden. Wil het nieuwe kabinet grandioos scoren gaan ze over moeten gaan tot het sluiten van de laatste vijf centrales. Dat zou de grootste klimaatklapper kunnen zijn die het nieuwe kabinet kan bereiken. De sluitingen zal dan ook meteen betekenen dat in één keer 11 procent van de CO²-uitstoot verdwijnt. Duimen dat het lukt!

Inzichten voor het nieuwe kabinet

Het nieuwe kabinet gaat na de formatie veel werk te verzetten hebben. Vooral met de kwesties die betrekking hebben op energie. Als het kabinet succes wilt boeken gaat het een noodzaak zijn om specifieke klimaatdoelen te stellen. Nederland moet zo snel als mogelijk fossielvrij gemaakt worden en dat moet concreet vastgelegd worden. Het sluiten van de vijf resterende kolencentrales zou een hoge prioriteit moeten genieten op de agenda. De noodzaak is duidelijk en bekend.

GoedkoopsteEnergie.com , wees wijs en vergelijk!

 

Plaats een reactie