Kessler Park Rijswijk omgetoverd tot nieuw innovatiecentrum aardwarmte

Het bedrijventerrein Plaspoelpolder is nu ingericht om het Innovatie Centrum Well Technology en Warmte te huisvesten. Er zal onder andere door bedrijven en organisaties onderzoek gedaan worden naar geothermie. De term geothermie wordt de afgelopen periode veel gebruikt. Een omschrijving van de term zal dus meer dan toepasselijk zijn.

Wat is geothermie? Geothermie is een nieuwe vorm van energie die men mogelijk wilt gaan gebruiken als duurzame energie. Geothermie ontstaat doordat er aardwarmte vrijkomt door het verschil in temperatuur tussen de dieperliggende warmtereservoirs en het aardoppervlak. Aardwarmte schept de mogelijkheid om huizen en/of bedrijven mee te verwarmen als eerst. Daarnaast kan het ook omgezet worden in een bron van elektriciteit. Heel goed toepasbaar dus.

Vetrek Shell schept mogelijkheid opzet innovatiecentrum

Het innovatiecentrum is een initiatief van verschillende stake holders. Toen bekend werd dat Shell Kessler Park zou verlaten werd het idee ge-opperd om een innovatiecentrum op te zetten te Rijswijk. Gemeente Rijswijk, Energie Beheer Nederland, provincie Zuid-Holland, minsiterie van Economische Zaken, TNO en ook Shell hebben aan de wieg gestaan van de opzet. Er is officieel afgesproken door Shell en TNO, dat met de steun van de andere stake-holders, een overname zal plaastvinden van bepaalde faciliteiten. Men heeft onder andere genoemd de unieke boortoren, laboratoriumfaciliteietn en andere installaties. Deze locatie is daarom bij uitstek dé locatie om een basis op te zetten voor onderzoek naar aardwarmte.

Nieuwe kennis creëren met inzet innovatiecentrum

Het doel van het innovatiecentrum is om innovatieve bedrijven  een impuls te geven die zich bezig houden met aardwarmte. Ook krijgen ze de gelegenheid om nieuwe kennis te creëren met de aanwezig facilteiten. Het innovatiecentrum zal dan de regionale economie nuttig beïnvloeden en bloiend maken. Het hele Kessler Park wordt in principe dus gestuwd door de kracht van het innovatiecentrum. De bedrijvigheid binnen de Plaspoelpolder krijgt vanuit dit punt gestalte en geeft verder umpulsen naar andere delen van het gebied. Dit initaitief geeft tenminste een blauwdruk van hoe de toekomst van het gebied uit kan zien. Ook wordt er voorkomen dat het park natuurlijk leeg komt te staan.

De energietransitie in Nederland moet nu echt wel gaan lopen. Als zulks niet gebeurd zal men wat dit (energietransitie) de plank volledig mis slaan. Vandaar dat er heel veel wordt geïnvesteerd in het innovatiecentrum vanuit het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en ook Energie Beheer Nederland. Pas na de komende 2 jaar zal men daadwerkelijk zien of het innovatiecentrum wel of niet levensvatbaar is. Goed om de ontwikkeling dus te volgen.

Wees wijs en vergelijk!

 

Plaats een reactie