Is uw energieleverancier wel betrouwbaar?

Hoe toetst u de betrouwbaarheid van uw energieleverancier?

Energiebedrijven die voldoen aan de vergunningsplichten van de ACM(Autoriteit Consument & Markt) hebben het recht te opereren op de energiemarkt. Met een vergunning als bevestiging mag u stroom en/of gas afnemen bij de energieleverancier. De betrouwbaarheid van een energieleverancier is dus gekoppeld aan deze vergunning.

alle-energieleveranciers

Ook met een vergunning op zak worden de energiebedrijven gecontroleerd

Dat uw energiebedrijf over een vergunning van de ACM beschikt maakt het nog niet onschendbaar . Deze instantie zorgt ook voor de controle op de energiebedrijven. Controle is geen daad van vijandschap, maar eerder een extra garantie zodat uw leverancier geen scheve schaats kan rijden. Failliesement of de aanvraag daartoe is mogelijk voor elke energieleverancier. Als zaken niet goed lopen en het bedrijf niet voor dekking kan zorgen kunnen ze failliet gaan ondanks ze gecontroleerd worden en over een vergunning beschikken.

ACM blijft de waakhond over onder de energiebedrijven. Ze blijven erop toezien dat de bedrijven voldoen aan de vergunningswoorwaarden. Die kennis delen ze graag met u, zodat u weet waaraan uw energiebedrijf moet voldoen.

Vergunningsplicht: waaraan moeten de bedrijven voldoen?

Om te kunnen opereren op de energiemarkt, moeten bedrijven voldoen aan de regels die vastgelegd zijn in hun vergunning. Bekijkt u zelf de voorwaarden en weet waaraan uw leverancier voldoet:

  • Het energiebedrijf heeft een goed plan van aanpak bij klachten;
  • Er is geen sprake van failliesement van het energiebedrijf;
  • Een goede en richtige administratie zoals het hoort bij een energiebedrijf;
  • U krijgt een duidelijke en redelijke betalingsregeling van het energiebedrijf;
  • Bij het opzeggen of ontbinden van een overeenkomst met het energiebedrijf krijgt u een overzichtelijk en fatsoenlijke regeling voorgehouden;
  • U heeft recht om een duidelijke offerte en overeenkomst opgestuurd te krijgen door het energiebedrijf. Onder meer de tarieven (hoogte) moeten duidelijk zijn aangegeven;
  • Programmaverantwoordelijkheid van het energiebedrijf- Het energiebedrijf is verplicht om de netbeheerder één dag van te voren aan te geven wat het (geschatte)verbuik van de dag zal zijn. Zodoende probeert men stroomuitval te minimaliseren.

Het is goed om te weten aan welke voorwaarden het energiebedrijf moet voldoen, om een speler te zijn op de energiemarkt. Dit kan ook een belangrijke peiler zijn om u aan te sluiten bij een energiebedrijf. GoedkoopsteEnergie.com helpt u ook graag op weg. Alle energiebedrijven die u tegenkomt op de website van deze onafhankelijke vergelijker zijn bedrijven die alles in orde hebben.

 

Plaats een reactie