Investeringen in groene waterstof door Noordelijke overheden en bedrijven

In Noord-Nederland wilt men een bepaalde trend leven geven. Men wilt namelijk de grootschalige toepassing van groene waterstof beter bekend maken en exploiteren. De overheden en bedrijven in Noord -Nederland hebben zich gecommitteerd om de komende twaalf jaar te gaan investeren in toepassing van groene waterstof op grote schaal. Er zal ongeveer 2,8 miljard euro gestopt worden in de plannen. Dit heel traject hebben ze laten vastleggen in de ‘Investeringsagenda waterstof Noord-Nederland’. De presentatie hiervan vond donderdag jl. plaats in het provinciehuis.

Groene waterstof een factor bij verduurzaming industrie

Overal probeert men te werken naar verduurzaming. In Noord-Nederland dus ook. De rol van Emissievrije oftewel groene waterstof kan hierbij een factor zijn voor de industrie in dat gebied. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden als een schoon alternatief ter vervanginbg van de fossiele brandstoffen. Maar dat is niet de enige toepassing voor de waterstof. De transportsector kan bijvoorbeeld de waterstof gebruiken als ‘energiedrager’, zoals dat nu wordt toegeapst in Groningen ( 2 op waterstof rijdende bussen). Daarnaast kan waterstof ook gebruikt worden als ‘batterij’ om de schommelingen die ontstaan in het aanbod van gewonnen schone energie op te vangen ( zonne-energie en windenergie).

Schaalvergroting nodig om beschikbaarheid te garanderen

Het draait er allemaal om dat de fossiele brandstoffen beconcurreerd /vervangen moeten worden door de emissievrije waterstof. Om waterstof op dat niveau te brengen, zal er dus geld gestopt moeten worden erin. Mooi verwoord zal men moeten doen aan schaalvergroting. De Noordelijke overheden en ook de bedrijven willen met de investeringsagenda die schaalvegroting tot stand brengen. Het is verwachtbaar dat dat tegen 2030 men in staat is om emissievrije waterstof te kunnen produceren, transporteren en ook gebruiken op grootschalig niveau. Het moet dan wel op een rendabele manier geschieden om het succesvol te noemen.

Noord-Nederland kan ontwikkeling goed ondersteunen

De potentie Noord- Nederland om te bouwen tot een groene waterstofeconomie zit er zeker in. Er zijn diverse wegen die bewandeld kunnen worden om deze sector op dreef te brengen in dat gebied. In het plan hebben de negentien stake-holders onder andere beschreven hoe dat bereikt kan worden. De regio kan nagenoeg alles leveren dat nodig is om een grootschalige productie van groene waterstof te ondersteunen. De regio zit bijvoorbeeld vol wind-en zonneparken die voor de duurzame energieleveringen kunnen zorgen. Daarnaaast is er ook meer dan genoeg kennis in huis om dit alles structureel goed op te zetten. Over de afzet hoeft er ook niet al te lang nagedacht te worden. In het Noorden zijn er een paar potentiële afnemers die grote partijen zullen afnemen. Die zitten onder andere in de Eemshaven, Delfzijl en ook Emmen. Dat zal dus zeker goed lopen.

Wat kan dit geheel betekenen voor het noorden? Het Noorden gaat zeker een ‘boost’ doormaken als het gaat om de regionale economie. De gerichte investeringen zullen de positie als energieregio in Europa zeker versterken. Daarnaast zal dit proces ook een bijdrage leveren aan de nationale klimaatdoelen  en kenniseconomie. Dit soort van initiatieven zorgen ervoor dat Nederland zal stijgen op de ladder van duurzame naties.

Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie