Investeringen en slimme oplossingen vormen rode draad Alliander jaarplan

Om te groeien moet er geld gestopt worden in het bedrijf. Precies met deze mindset start netwerkbedrijf Alliander 2019. Er zal ruim 844 miljoen euro gestopt worden in projecten die de energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar moeten houden. Alliander zorgt voor de voorziening aan miljoenen consumenten en bedrijven, dus er is werk aan de winkel. De geplande activiteiten heeft Alliander uitgebreid gepresenteerd in het vandaag gepupliceerde Jaarpan van 2019. Alle regio’s worden tot in detail belicht. 

Forse stijging nieuwe aansluitingen leidt tot investeringen

Het electricteitsnet moet een upgrade ondergaan. De vraag naar nieuwe aanvragen zijn de afgelopen jaren gestadig toegenomen en dat vraagt dus aandacht. Er worden steeds meer woningen en bedrijven gebouwd. Dat legt een inmense druk op het bestaande elektriciteitsnet. Daarnaast is het aspect van de op handen zijnde energietransitie dat zich ook afspeelt. Het elektrisch vervoer ondergaat een mooie ontwikkeling en duurzame energie wordt flink geproduceerd. Dit alles kost geld en dat is ook opgenomen in het plan om deze zaken te ondersteunen.

Het jaar 2018 heeft bijvoorbeeld ook groei geregistreerd van het aantal publieke laadpalen. Het aantal is flink gestegen van 3.570 naar 4.350. Ook is het opgesteld vermogen van zonne-energie flink toegenomen met + 76 procent. Dat geldt natuurlijk in de verzorgingsgebieden van Alliander. In 2018 werd er voor ruim 1 miljoen huishoudens via het net in het Alliander-gebied gezorgd voor duurzame energie. De bronnen zijn zonnepanelen en windmolens geweest.

Verdere investering vereist voor behoud en uitbreiding service

Alliander heeft veel te doen in 2019. De energietransitie zorgt voor een verhoogde druk op de elektriciteitsnetten. Daarom heeft Alliander het dus in het Jaarplan opgenomen om dec netten in hun verzorgingsgebieden uit te beriden of danig te verzwaren. Dat regardeert de inversteringen in de netten dus. Daarnaast zal Alliander ook naar slimme oplossingen uitkijken om te voldoen aan de sterk stijgende vraag naar extra capaciteit. Een focus is om  bijvoorbeeld de lokale energieveilingen te reguleren voor een betere afstemming van de vraag en het aanbod. Ook het flexibel laden van elektrisch vervoer zal in 2019 ruime aandacht genieten van Alliander . Het doel is om dit aan te pakken, waardoor netinvesteringen neit gedaan hoeven te worden en en bestaande netten ook beter kan gebruiken.

Implementatie Klimaatakkoord

Alliander ondersteunt zeker het Klimaatakkoord en zal zich in 2019 ook zodanig voorbereiden op de implementatie daarvan. Het streven is om alle provincies en gemeenten gereed te hebben door hun Regionale Energiestrategie in orde te hebben. Alliander werkt en het werkt.

Wees wijs en vergelijk!

 

 

Plaats een reactie