Ingebruikname waterstofleiding Gasunie Dow naar Yara een feit

Gasunie heeft de waterstofleiding tussen Dow Benelux en Yara officieel in gebruik genomen. Dit betreft namelijk een primeur. Voor het eerst is er een bestaande hoofdgastransportleidng geschikt gemaakt om waterstof te transporteren. De waterstof wordt via de leiding voor industriële toepassing uitgewisseld via een gastransportleiding welke niet meer in gebruik is. Hoe werkt het? Het is namelijk veiliger en efficiënter om de waterstof ondergronds via het gasnetwerk te vervoeren.

Transport waterstof veiliger door gebruik ondergronds systeem

In maart 2018 heeft men afspraken gemaakt om de 12 kilometer lange waterstofleiding operationeel te maken. De stake-holders in deze zijn Dow, Gasunie Waterstof Services, Yara en ICL-IP. Met de ingebruikname zal er een verbeterde voorziening zijn. Tijdens de zomer heeft men de aansluitingen bij Dow en Yara gemaakt. Wel moesten er een paar aanpassingen gedaan worden aan de gasleiding om deze geschikt te maken voor transport van waterstof. Na de aanpassingen is het gevuld met waterstof.

De waterstofleiding heeft nu een meer commerciële basis voor onder andere het transport van meer dan vier kiloton waterstof op jaarbasis. OP een later tijdstip gedurende het jaar zal men ook waterstof transporteren naar ICL-IP. De waterstofleiding is in deze zeker uniek, omdat het initieel gebouwd was voor transport van aardgas alleen. Door modificaties aan te brengen is de bestaande gastransportleiding geschikt gemaakt voor het transport van iets anders dan aardgas.

De energietransitie heeft veel aan de gasinfrastructuur daar deze een faciliterende en verbindende rol vervult in het geheel. In de toekomst zal het nodig zijn om andere energiedragers door de leidingen te transporteren. Men denkt onder andere aan groen gas en waterstof. Gasunie zal ook als onafhankelijke netbeheerder waterstof kunnen leveren van verschillende aanbieders. Namens de aanbieders zal Gasunie dan waterstof kunnen aansluiten en transporteren naar de (grote) industriële klusters binnen Nederland. Dit netwerk zal tegen 2030 een capaciteit van 10 Gigawatt of meer kunnen verwerken jaarlijks.

Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie