In 2018 is er €12 miljard ter beschikking van de SDE+

De SDE+ heeft voor het jaar 2018 weer een bedrag van €12 miljard ter beschikking. Net als in het jaar 2017 gaat hetzelfde bedrag weer op het budget gplaatst worden staat in een schrijven van RTLZ.  Heeft u een duurzaam energieproject die ten uitvoer gebracht moet worden, maar onvoldoende fondsen? Dan kunt u altijd een aanvraag doen bij de SDE+. Het bedrag zal verdeeld worden over 2 kavels van elk €6 miljard.  aan het begin van het jaar komt een helft vrij en in het najaar komt het ander gedeelte vrij.

Indienen van aanvragen bij SDE+ weer mogelijk

Wilt u subsidie aanvragen  voor windenergie, zonne-energie, biomassa en geothermische projecten? Dan kunt u als aanvrager zich net als anderen indienen bij de SDE+. Het uitvoeren van deze kostbare projecten vereist veel van de aanvragers en ze zijn niet altijd in staat om het volledig te financieren. Men legt de focus dan ook op uit te voeren duurzame energieproductie met minimale operationele kosten. Om subsidie uitgekeerd te krijgen moeten de projecten wel eerst goedgekeurd worden. Men geeft wel aan dat Offshore windenergie projecten uit een andere regeling betaalt zullen worden. Dit besluit is genomen op basis van het feit dat deze Offshore windenergieprojecten steeds goedkoper worden.

Windenergieprojecten worden steeds goedkoper in opzet

Men verwacht dat de komende jaren er  geen subsidies vrijgemaakt zullen worden voor (Offshore) Windenergieprojecten. Het effect van de SDE+ regeling is dat er voor duurzame energieprojecten in de toekomst. De reden daartoe is dat de kosten voor het opzetten van deze projecten alsmaar afnemen. Maar op tot op dit moment is de productie van duurzame energie nog altijd duurder dan het produceren van grijze energie. De concurrentie is er dus nu nog heel zwaar om de subsidie toegekend te krijgen. De subsidie wordt nog altijd toegekend aan het project met de laagste kosten.

Duurzame energie percentage bijna 6%

De reductie van CO2 -uitstoot moet in 2030 hopelijk tegen de 49% aan leunen. Althans dat hoopt de regering. Projecten die wel kunnen helpen aan een snellere reductie van de CO2 -uitstoot vallen bijvoorbeeld niet onder de SDE+ regeling. Dat kan het proces enigzins vertragen. De regering is van plan te kijken hoe ze het komend jaar daar verandering in kunnen brengen. Nederland heeft tot op dit moment de 6% duurzame energieproductie nog net niet gehaald. De target voor het jaar 2023 voor 16% komt dan indirect in gevaar als de mogelijkheden zoals deze niet worden benut.

GoedkoopsteEnergie.com probeert u zoveel als mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen aangaande duurzame energieprojecten. Daarnaast wordt u nog altijd bijgestaan bij het besparen op energiekosten. Dat doet u simpelweg door de energiecalculator op de website te gebruiken en uw voordeel te bereken.

 

Plaats een reactie