Import windenergie uit Denemarken door versoepeling regels ACM

De energietransitie krijgt een steun in de rug. De ACM ( Autoriteit Consument & Markt) heeft een paar spelregels aangepast waardoor de internationale elektriciteitshandel wordt uitgebreidt. Het zal op termijn dan mogelijk zijn om windenergie uit Denemarken te importeren. Vanaf eind van het jaar 2019 zal er over de COBRA-kabel duurzame energie worden getransporteerd. De onderzeese verbinding tussen Nederland en Denemarken zal doot Energinet (Denemarken) en TenneT(NL) worden aangelegd.

Wat voor betekenis zal de COBRA-kabel hebben? Deze kabel zal de verbinding tussen de opweklocatie en de distributielocatie zijn. Deze COBRA -kabel heeft het vermogen om ongeveer 700MW aan energie te transporteren. Dat is het equivalent van een middelgrote elektriciteitscentrale.

Energietransitie wordt een handje geholpen door versoepeling

Door de uitbreiding van de spelregels door de ACM voor de internationale elektriciteitshandel kan er enige vaart komen in de energietransitie. Nederland komt zo op een makkelijke manier aan duurzame Deense energie. Met de komst van de kabel zal verder ook de betrouwbaarheid van de Nederlandse energievoorziening toenemen. Er zal een toename zijn van geïmporteerde energie. Dit is wat Nederland reeds lang nodig heeft.

De versoepeling van de spelregels brengt dus eigenlijk veel meer met zich mee. Op lang termijn zullen er ook veilingen van capaciteittussen Nederland en Denemarken kunnen plaats vinden. Daarnaast zullen bedrijven ook minder risico lopen, omdat zij zich zullen kunnen indekken tegen verhoogde prijzen in de toekomst. In feite vinden er nu reeds aanpassingen plaats. Dat heeft een positief effect, want dan weten de marktpartijen tenminste waar aan ze toe zijn. Nederland heeft dan op termijn beschikking over duurzame en bovenal betaalbare energie.

Plannen COBRA-kabel eindelijk in uitvoering

Het contract voor de aanleg van de COBRA-kabel werden reeds in 2009 ondertekend door TenneT en Energinet. En in 2019 zal de nieuwe onderzeese gelijkstroomverbinding tussen Nederland en Denemarken werkelijkheid worden. De intergratie van de Deense en Nederlandse elektriciteitsvoorziening zal ongeveer 86,5 miljoen euro gekost hebben bij ingebruikname. Windenergie levert in Denemarken nu reeds een heel grote bijdrage aan de totale elektriciteitsproductie. En dat zal de aankomende jaren een stijgende trend vertonen. De Deense regering heeft zelfs een target gesteld voor 50% van de totale elektriciteitsproductie tegen 2025.

Hoe zal het werken? Er is overeengekomen dat Denemarken stroom zal leveren aan Nederland bij een overschot aan windenergie en zulks ook het omgekeerde zal zijn bij overschotten in Nederland. Denemarken heeft intussen al een paar heel goed lopende samenwerkingen lopen met omliggende landen waaronder Duitsland, Zweden en Noorwegen. Met de aanleg van de COBRA-kabel komt Nederland in 2019 ook erbij.

Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie