HVC verhoogt potentie middels betere afscheidingsresultaten en extra duurzame energiecapaciteit

HVC maakt nu duidelijke  stappen naar  het vergroten van haar marktaandeel voor groene energie. De afgelopen periode hebben ze de officiële ingebruikname van windpark Gemini (offshore) gehad. Daarnaast hebben ze ook de succesvolle boring in het Westland gehad van geothermie en de voorscheidingsinstallatie die ze zoetjes aan perfectioneren. Ingrediënten voor een veelbelovende toekomst in de energie zijn dus geplaatst.

Energieproductie vertoont stijgende trend

HVC heeft voor het jaar 2017 weer een stijging gezien in de productie va duurzame energie. Waar de productie in 2016 nog maar 927 GWh bedroeg, is het in 2017 gestegen naar 1191 GWh . De notering over het jaar 2017 is het hoogste dat ooit is vastgelegd door HVC. De stijging van 30% is het directe resultaat van de energieproductie afkomstig van windpark Gemini. Met de officiële in gebruikname van de windpark is er een aanzienlijke groei in de productie geweest in 2017.

 Zoektocht naar aardwarmte van groot belang

Aardwarmte begint steeds belangrijker te worden voor het telen van gewassen. Het is een duurzame manier om de kassen te verwarmen. Het telen van bloemen, groenten, fruit en planten in kassen kan dus op een milieu-verantwoorde manier plaatsvinden. De boringen naar aardwarmte hebben in november 2017 een aanvang betekent voor demogelijke  verduurzaming van het telen. De boringen zijn verricht en men heeft daaruit bepaalde conclussies kunnen trekken. Boringen op een diepte van 4 kilometer (Trias-aardlaag) hebben niet het gewenste resultaat voor de warmtewinning. Men heeft moeten bijstellen naar het boren op een diepte van circa 2,3 kilometer diepte( Onderkrijtlaag). Deze is dus wel geschikt om te fungeren als energie voor de kassen.

Afvalscheiding beter opgezet voor betere resultaten

De HVC heeft operaties lopen in verschillende gemeenten. Men heeft ten opzichte van de voorgaande jaren een andere aanpak doorgevoerd om te komen tot verbetering van het afscheidingsproces. Door de forse inzet heeft HVC de afscheidingsresultaten kunnen verbeteren in de gemeenten waar zij actief zijn. Men heeft een methode gebruikt waarbij men de afvalstromen gescheiden  heeft laten inzamelen om vervolgens te recyclen. Het hergebruik van de grondstoffen heeft dus ook een positief effect op het milieu. De veranderde manier van inzameling heeft het percentage brongescheiden dus doen stijgen van 53% in 2016  naar 56% in 2017. De ontwikkelingen komen de totale verduurzaming van Nederland zeker ook ten goede. Hoe meer spelers zich ontwikkelen op duurzaam vlak des te sneller de energietransitie zal verlopen.

Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie