HVC boekt CO2 prestaties met warmtenetten in 2016

Het verduurzamen van de warmtevoorziening in de regio’s Alkmaar en Dordrecht geniet hoge prioriteit van HVC. Het is de inwoners en bedrijven in de regio’s Alkmaar en Dordrecht  gelukt om met de warmte van HVC maar liefst 7.657 ton CO² uitstoot te vermijden. Dat is te vergelijken met de uitstoot van niet minder dan 2.500 voertuigen die per jaar 20.000 km rijden.

Het is verwachtbaar dat de komende jaren duizenden woning in de regio’s Alkmaar en Dordrecht worden voorzien van duurzame warmte. De gemeenschap gaat ‘van gas los’. Het wordt steeds duidelijker dat de toepassing van restwarmte een grote bijdrage levert aan de transitie naar een Nederland, waarin het gebruik van aardgas wordt afgebouwd. Het verduurzamen vordert zeer gestaag. Met het aansluiten van woningen en gebouwen, waaronder een zorgcentrum, stadion , zwembad of schouwburg, op het warmtenet van HVC wordt het verduurzamingsproces naar een hoger niveau getild. Door samen te werken met de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Alkmaar , Langedijk en anderen is HVC hard op weg om ambitie te realiseren.

Warmtenet Alkmaar: het meest duurzame warmtenet

Eind van dit jaar wordt het warmtenet van Alkmaar aangesloten op de bio-energiecentrale van HVC. De geleverde warmte wordt volledig ‘groen’ met deze handeling. Het warmtenet in Alkmaar krijgt daarmee ook de status van het meest duurzame warmtenet van Nederland. En dat is een heel grote eer voor de regio.

Het warmtenet in Dordrecht is in 2016 verder uitgebreid naar de binnenstad. Het doel hierachter is om bestaande woningen en gebouwen ook aan te sluiten. De aansluiting van het warmtenet op de afvalenergiecentrale van HVC vindt dit jaar nog plaats. In eerste instantie betekent de aansluiting een forse verduurzaming voor Dordrecht. De mogelijkheden worden dus het komend jaar onderzocht en getoetst in de andere Drechtsteden om ook een warmtenet op te zetten. Men let op diverse zaken. De inzet van duurzame bronnen,zoals geothermische warmte(aardwarmte)en het benutten van restwarmte is onderdeel van de studie. De regio Drechtsteden bezit veel potentie om koploper te worden in een meer duurzame warmtevoorziening.

Goedkoopsteenergie.com houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen aangaande energie. Verder kunt u er ook de laatste energieaanbiedingen vinden. Goedkoopsteenergie.com uw energievergelijkssite bij uitstek. Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie